Mokymo programos
Politikos mokslai Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612L20001
Kodas pagal ISCED: 51131
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos, plataus išsilavinimo politikos mokslų specialistus, žinančius svarbiausius Lietuvos ir užsienio valstybių politikos ir istorijos faktus, išmanančius politinių institucijų ir tarptautinių organizacijų funkcionavimo principus ir taisykles, gebančius profesionaliai ir kvalifikuotai analizuoti Lietuvos ir pasaulio politinį gyvenimą, suvokti politikos dėsningumus ir objektyvius izoliuotais atrodančių reiškinių ryšius.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji politikos mokslų specialistai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofijos įvadą, teisės teoriją, civilizacijų istoriją, kiekybinius metodus, visuomenės psichikos sveikatą bei specialybinius dalykus: klasikines politines teorijas, politikos mokslo pagrindus, Lietuvos Respublikos konstitucinę teisę, tarptautinių santykių istoriją ir teoriją, Lietuvos užsienio politiką ir diplomatiją ir kitus dalykus.
Atliekama profesinė praktika. Praktinių studijų trukmė ? 560 val. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami institucijos vykdomos veiklos privalumų ir trūkumų analizės, savarankiškos profesinės veiklos, studijų metu įgytų specialybės žinių patikrinimo bei gilinimo gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas politikos mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus politikos mokslų studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Politikos mokslų studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti politikos mokslų specialistais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Politikos mokslų bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti politikos mokslų specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs politikos mokslų bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti rinkti, sisteminti ir vertinti informaciją, savarankiškai atlikti politinių reiškinių analizę ir vertinimą, suprasti sudėtingus vidaus ir tarptautinės politikos procesus, suvokti, kaip turi būti kuriama pilietinė visuomenė ir valstybė;
- žinoti pagrindines politikos mokslų teorijas ir sąvokas, svarbiausius Lietuvos ir užsienio valstybių politikos ir istorijos faktus, politinių institucijų ir tarptautinių organizacijų funkcionavimo principus ir taisykles;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, analitiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti objektyviu, mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Politikos mokslų bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal politikos mokslų studijų programą.
Norintiems siekti politikos mokslų bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti politikos mokslų specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję politikos mokslų bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti tarptautinėse, valstybinėse bei nevyriausybinėse organizacijose vidaus ir užsienio politikos analitikais, projektų vadovais, specialistais.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju

2011-04-09

kokiu balu norint stoti reikia i mokama valstybes vieta?