Mokymo programos
Sociologija
Valstybinis kodas: 62105S103
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos sociologus, turinčius šiuolaikinės socialinės teorijos ir metodologijos žinias, pasirengusius dirbti akademinį tiriamąjį darbą, turinčius praktinių įgūdžių, reikalingų įgytų žinių praktiniam pritaikymui, kūrybinius sociologinės vaizduotės bei nepriklausomo, atviro, kritiško mąstymo gebėjimus, įsisąmoninusius sociologinio tyrimo profesinę etiką, suprantančius socialinius įvykius ir faktus bei savo tyrimus plačioje kultūrinėje perspektyvoje.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji sociologijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: kritinės sociologijos diskursą nūdienos socialinėse teorijose, racionalaus pasirinkimo sociologiją, šiuolaikines socialinių mokslų metodologines problemas, žinojimo sociologiją, deviacijų sociologines problemas ir kitus dalykus.
Atliekama dviejų etapų sociologinių tyrimų praktika: studento praktinės veiklos ir praktinės veiklos aptarimo. Praktinių studijų trukmė ? 200 val. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami tyrimo problemų sprendimo, gautų rezultatų interpretavimo, išvadų formulavimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas sociologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus sociologijos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Sociologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems sociologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti sociologijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju