Mokymo programos
Archyvistika Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612P12001
Kodas pagal ISCED: 51132
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti archyvistikos specialistus, gebančius savarankiškai kaupti, tvarkyti ir saugoti dokumentus, kūrybiškai taikyti kompiuterinę techniką ir šiuolaikines informacines technologijas.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji komunikacijos ir informacijos bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: informatiką, specialybės kalbą, užsienio kalbą, vadybos teoriją, teisės pradmenis bei specialybinius dalykus: studijų įvadą, komunikacijos ir informacijos istoriją (spaudos istoriją), komunikacijos įgūdžius ir k.
Atliekama profesinė praktika. Praktinių studijų trukmė – 320 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami dokumentų kaupimo, tvarkymo ir saugojimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus archyvistikos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Archyvistikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti aukštos kvalifikacijos archyvų ir dokumentų bazių specialistais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti administracijos, verslo ir rašytinio paveldo dokumentacijos vadybininko darbą.
Asmuo, įgijęs komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti organizuoti ir valdyti komunikacijos ir informacijos procesus, dokumentų srautus, naudotis archyvų informacinėmis technologijomis, taikyti darbo praktikoje raštvedybos pagrindus, kalbėti bent viena užsienio kalba, panaudodamas įvairius duomenų rinkimo metodus, atlikti empirinius tyrimus ir teikti išvadas, rengti archyvistikos projektus.
- žinoti moderniąsias informacijos ir komunikacijos technologijas;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal archyvistikos studijų programą.
Norintiems siekti komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti komunikacijos ir informacijos specialistais nėra pripažįstami.
Įgiję komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti valstybiniuose, apskričių, įvairių įstaigų ir institucijų, privačiuose archyvuose, muziejuose, bibliotekose, informacijos įstaigose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju