Mokymo programos
Gipskartonio Montuotojo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 262058215
Kodas pagal ISCED: 23358
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Architektūra ir statyba
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 13 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Programos anotacija
Gipskartonio montuotojo profesija yra naujovė Lietuvoje. Iki šiol dar nei viena mokykla nerengia tokio profilio specialistų, o gamyboje darbuotojai dirbantys su sausos statybos sistemomis yra savamoksliai.
Programos tikslas - parengti kvalifikuotą, išmanantį naująsias apdailos technologijos darbuotoją, sugebantį parengti gipskartonio plokštes, montuoti sienų konstrukcijas, aptaisyti paviršius gipskartonio plokštėmis ir užpildyti siūles.
Ši mokymo programa skirta gipskartonio montuotojo rengimui darbo rinkos profesinio mokymo įstaigose. Pagal mokymosi trukmę ir mokymo uždavinius ši programa priklauso antro lygio profesinę kvalifikaciją teikiančių darbo rinkos profesinio mokymo programų grupei.
Programa parengta įvertinant naujus darbo rinkos profesinio mokymo programų reikalavimus bei šiandieninius darbdavių keliamus reikalavimus gipskartonio montuotojo profesiniam pasirengimui.
Mokymo programa parengta asmenims, įgijusiems pagrindinį bendrąjį išsilavinimą, sulaukusiems 18 metų.
Programos mokymo apimtis yra 520 val.. Tai atitinka 13 savaičių mokymosi trukmę, nes mokosi jau suaugę asmenys; tokiu būdu, siūlomas mokymo rėžimas yra 40 akademinių valandų per savaitę.
Programoje teoriniam mokymui skirta 1/4 viso numatyto mokymuisi laiko. Jo metu besimokantieji įgis būtinų žinių apie sausos statybos sistemas, reikalingų apskaičiavimų metodiką, nesudėtingų techninių brėžinių skaitymą; įgis labai svarbių darbų saugos bei aplinkosaugos žinių.
Mokymo plane pateikiama mokymo dalykų seka atspindi siūlomą jų nagrinėjimo seką mokymo procese.
Išklausius visą teorinio mokymo kursą, atlikus praktinio mokymo programoje numatytas užduotis, mokymas baigiamas kvalifikacijos egzaminu, kurio metu patikrinamos mokinių žinios ir praktiniai sugebėjimai.
Sėkmingai atlikę bandomąjį kvalifikacijos darbą ir išlaikę kvalifikacijos egzaminą asmenys įgyja gipskartonio montuotojo kvalifikaciją , ir jiems išduodamas valstybės pripažintas jų kvalifikaciją liudijantis antro lygio kvalifikacijos pažymėjimas (lygmuo 2100).
Mokymo programą rengė Kauno technikos kolegijos statybos katedros dėstytojai


Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Profesinės kvalifikacijos aprašas

Gipskartonio montuotojas žinos:
1. Naudojamų statybinių medžiagų ir gaminių savybes, rūšis, defektus;
2. Braižybos pagrindus;
3. Gipskartonio konstrukcijų sistemų rūšis;
4. Gipskartonio konstrukcijų montavimo būdus;
5. Konstrukcijų hidroizoliavimo ir apdailos būdus;
6. Užlaidas, tolerancijas sistemoms;
7. Gaminių ruošinių defektus, jų atsiradimų priežastis ir šalinimo būdus;
8. Reikalavimus darbo vietos organizavimui;
9. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, priešgaisrinės saugos taisykles, atliekant sausos statybos darbus.

Gipskartonio montuotojas mokės ir sugebės:
1. Atlikti gipskartonio plokščių paruošimą montavimui;
2. Skaityti eskizus, nesudėtingus brėžinius ir schemas;
3. Sudaryti lakštinių medžiagų supjaustymo schemas;
4. Montuoti sienų, pertvarų, lubų konstrukcijas;
5. Užpildyti siūles;
6. Įrengti langų ir durų angas;
7. Įrengti sausąsias grindis;
8. Naudotis matavimo ir kontrolės prietaisais;
9. Apskaičiuoti reikalingą medžiagų kiekį;
10. Įvertinti atliekamo darbo kokybę, nustatyti broko atsiradimo priežastis ir šalinti jas;
11. Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, elektrosaugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų;
12. Suteikti pirmąją medicininę pagalbą nukentėjusiam nelaimingo atsitikimo darbe metu.

Įgijęs kvalifikaciją gipskartonio montuotojas gali įsidarbinti statybinėse įmonėse, kur sugebės atlikti gipskartonio plokščių parengimą darbui, montuoti sienų konstrukcijas, sugebės atlikti pertvarų, lubų, langų ir durų angų kolonų aptaisymą gipskartonio plokštėmis ir užpildyti siūles. Sugebės įrengti sausąsias grindis.

Valentinas Kavaliauskas. 2003 01 16

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Panevėžio profesinio rengimo centras Panevėžys Staniūnų g. 68
Kelmės profesinio rengimo centras Kelmės r. J. Janonio g. 11
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras Vilnius Jeruzalės g. 53
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Alytaus darbo rinkos mokymo centras Alytus Pulko g. 55
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla Kupiškio r. Smilgių k., Noriūnų sen.
Pajūrio žemės ūkio mokykla Šilalės r. Dariaus ir Girėno g. 17, Pajūrio mstl.
Tauragės profesinio rengimo centras Tauragės r. Aerodromo g. 7
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju