Mokymo programos
Informologija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612P10001
Kodas pagal ISCED: 51132
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti informologijos specialistus, gebančius savarankiškai rinkti, apdoroti ir įvertinti informaciją, planuoti ir organizuoti informacinius procesus, taikyti moderniąsias kompiuterines technologijas informacijos ir komunikacijos vadyboje, teikti paslaugas įvairioms žinių visuomenės vartotojų bendruomenėms.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji komunikacijos ir informacijos bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: aukštąją matematiką, ekonomikos teoriją, vadybos teoriją, psichologijos įvadą bei specialybinius dalykus: komunikacijos įgūdžius, komunikacijos ir informacijos istoriją, informacijos vadybą, informacijos tinklų administravimą ir kitus dalykus.
Atliekama profesinė praktika. Praktinių studijų trukmė – 480 val. Jų metu gilinamos įgytos žinios specializuotoje informacijos tarpininko bei konsultanto veikloje įvairiose valstybinėse bei verslo struktūrose.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus informologijos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Informologijos studijų programa skirta asmenims, siekiantiems tapti informacijos vadybininkais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti informacijos vadybininko darbą.
Asmuo, įgijęs komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti organizuoti ir valdyti informaciją ir žinias, tirti informacinę bei komunikacinę strategiją, rengti informacinių sistemų projektus, kurti ir plėtoti organizacijos informacinę strategiją, panaudoti moderniąsias kompiuterines technologijas informaciniams bei komunikaciniams procesams planuoti ir organizuoti;
- žinoti moderniąsias informacijos ir komunikacijos technologijas, informacijos vadybos teorijas, informacinių sistemų administravimo principus;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, logiškai ir analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal informologijos studijų programą.
Norintiems siekti komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti komunikacijos ir informacijos specialistais nėra pripažįstami.
Įgiję komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti mokslo, kultūros ir valdymo institucijose, steigti privačias informacinių paslaugų firmas, taikyti savo žinias specializuotoje informacijos tarpininko bei konsultanto veikloje įvairiose valstybinėse bei verslo struktūros.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju