Mokymo programos
Leidyba Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612P40001
Kodas pagal ISCED: 51132
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti leidybos specialistus, gebančius pradėti savarankišką veiklą leidybos ir reklamos srityje, prisitaikyti prie greitai kintančių darbo sąlygų, konkuruoti rinkoje.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji komunikacijos ir informacijos bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: ekonomikos teoriją, vadybos teoriją, teisės pradmenis, rinkodarą, statistiką bei specialybinius dalykus: studijų įvadą, informacijos vadybą, informacines ir komunikacines technologijas, informacijos teisę ir kitus dalykus.
Atliekama profesinė praktika. Praktinių studijų trukmė – 320 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami profesiniai įgūdžiai, darbo grupėje, bendravimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus leidybos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Leidybos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti leidybos specialistais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti vidurinės grandies leidybos (tradicinės ir elektroninės) bei reklamos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti organizuoti ir valdyti informacijos ir komunikacijos procesus, kvalifikuotai atlikti leidybos institucijai būdingą specifinę organizacinę-vadybinę, verslo, finansinę, informacinę, rinkodaros, reklaminę, gamybinę, prekybinę, redakcinę, projektų vadybos veiklą, taikyti leidybos darbų bei užduočių ekspertizės, paslaugų teikimo metodiką, naudoti valdymo ir konkuravimo, leidinių platinimo rinkos aplinkoje įgūdžius;
- žinoti moderniąsias informacijos ir komunikacijos technologijas, informacijos vadybos teorijas, informacijos teisę;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, logiškai ir analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal leidybos studijų programą.
Norintiems siekti komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti komunikacijos ir informacijos specialistais nėra pripažįstami.
Įgiję komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti leidybos, reklamos, žiniasklaidos institucijose bei siekti karjeros kitose srityse.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju