Mokymo programos
Pastatų Renovatoriaus Rengimo Programa
Valstybinis kodas: 262058216
Kodas pagal ISCED: 23358
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Architektūra ir statyba
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 15 sav.

Anotacija arba apibūdinimas


Šiuo metu situacija šalies statybose klostėsi taip, kad esamų pastatų renovacija vystėsi sparčiau nei naujų pastatų statyba. Ypač ši tendencija pastebima mažesniuose Lietuvos miestuose. Atitinkamai keičiasi reikalavimai statybos darbininkų profesiniam pasiruošimui. Vykdant pastatų renovaciją sprendžiamos dvi problemos:
-eksploatacijos metu labiausiai susidėvėjusių ar dažniausiai pažeidžiamų elementų pakeitimas arba jų savybių atstatymas;
-pastatų atitvarinių konstrukcijų šiluminės varžos padidinimas.
Dažnai jie yra sprendžiami kartu. Į vykdomų renovacijos metu darbų sąrašą įeina stogų, hidroizoliacijos, išorės ir vidaus apdailos remonto bei atitvarinių konstrukcijų šiluminės renovacijos darbai. Šitų darbų atlikimas dažniausiai yra technologiškai neatskiriamas ir reikalauja iš darbininkų plataus žinių ir sugebėjimų diapazono. Dėl to iškyla poreikis naujai statybos renovatoriaus profesijai. Parengta šiai profesijai mokymo programa turi šiuolaikinę modulinę struktūrą.
Programos tikslas - parengti statybos darbininką, sugebantį atlikti pagrindinius pastatų renovatoriaus darbus, įgyjant pirminę profesinę kvalifikaciją, vadovaujantis Darbo rinkos profesinio mokymo reikalavimais. Programa yra visiškai nauja, suteikianti antro lygio profesinę kvalifikaciją ir skirta darbo rinkos poreikiams tenkinti.
Mokymo programos apimtis - 600 val. Mokymosi trukmė - 15 savaičių. Programoje numatomas dieninis mokymosi pobūdis, po 40 akademinių valandų į savaitę.
Parengta šiai profesijai mokymo programa susideda iš septynių modulių: pažintinio statybininko rengimo kurso ir šešių pagrindinių modulių, skirtų išorės apdailos ir vidaus apdailos renovacijos darbams: stogo renovacija; pastatų hidroizoliacijų renovacija; pastatų lauko sienų apšiltinimo su apdaila renovacija; pastatų atitvarinių konstrukcijų renovacija; pastatų išorės apdailos renovacija; pastatų vidaus apdailos renovacija. Šių modulių mokymosi seka atitinka mokymo plane nustatytą eiliškumą.
Kiekvieno mokymo modulio turinį sudaro teorinis ir praktinis mokymas Teoriniu užsiėmimų metu mokiniai įsisavins medžiagų, reikalingų nagrinėjamiems darbams, pagrindinės savybes bei panaudojimo taisykles, susipažins su darbų atlikimui reikalingais mechanizmais, įrankiais, prietaisais ir jų pagrindinėmis charakteristikomis. Be to, bus išaiškinama renovuojamų pastatų elementų galimi defektai ir tų defektų pašalinimo būdai, nagrinėjamos renovacijų technologijos, užtikrinančios kokybišką ir saugų darbą.
Praktinis mokymas organizuojamas statybos objekte atskirai pagal kiekvieną mokymo modulį. Pirmas dienas, vadovaujant kvalifikuotam instruktoriui, mokiniai įsisavina visas reikalingas remontui bei renovacijai operacijas ir darbo veiksmus. Baigiant modulį atliekamas bandomasis darbas, kai kiekvienas mokinys atlieka tas pačias operacijas ir darbo veiksmus savarankiškai.
Mokymas baigiamas baigiamuoju žinių, mokėjimu ir sugebėjimų patikrinimu ir įvertinimu. Asmenys, baigę teorinio ir praktinio mokymo kursą bei išlaikę teorijos egzaminą, gauna nustatytos formos kvalifikacijos pažymėjimą, liudijantį, kad asmeniui suteikta pastatų renovatoriaus kvalifikacija.

Mokymo programą rengė VGTU Statybos technologijos ir vadybos katedros docentai dr. Adolfas - Ričardas Garalevičius ir dr. Andrejus Karablikovas.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas


Darbo aprašymas: pastato renovacijos darbai

Baigęs programą asmuo žinos:
1.Bendrą statybininko profesijos sampratą;
2.Sutapdintų stogų remonto bei šiluminės renovacijos darbus;
3.Pastatų hidroizoliacijos remonto ir renovacijų darbus;
4.Lauko sienų, apšiltinimo darbus;
5.Pastatų atitvarinių konstrukcijų renovacijos darbus;
6.Pastatų fasadų remonto - renovacijos darbus;
7.Pastatų vidaus apdailos remonto ir renovacijos darbus.

Baigęs programą asmuo mokės ir sugebės:
1.Atlikti sutapdintų stogų remonto bei šiluminės renovacijos darbus;
2.Atlikti pastatų hidroizoliacijos renovaciją ir remontą;
3.Atlikti pastatų sienų šiltinimo ir apdailos renovavimo darbus;
4.Atlikti pastatų atitvarinių konstrukcijų renovacijos darbus;
5.Atlikti pastatų fasadų remontinius bei renovacinius darbus;
6. Atlikti pastatų vidaus apdailos remontą

Asmenys, įgijusieji pastatų renovatoriaus kvalifikaciją, gali būti įdarbinti statybinėse įmonėse, kurios vykdo pastatų stogų, sienų, langų šiluminę renovaciją arba atlieka pastatų stogų, hidroizoliacijų bei apdailos remontinius darbus.
___________________________________________________
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Panevėžio profesinio rengimo centras Panevėžys Staniūnų g. 68
Kelmės profesinio rengimo centras Kelmės r. J. Janonio g. 11
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Vilnius Žirmūnų g. 143
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Alytaus darbo rinkos mokymo centras Alytus Pulko g. 55
Utenos darbo rinkos mokymo centras Utena J. Basanavičiaus g. 90
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju