Mokymo programos
Verslo informacijos vadyba Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612P10002
Kodas pagal ISCED: 51132
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti plataus profilio informacijos vadybininkus, gebančius įvertinti informacinę verslo aplinką, kaupti ir apdoroti valdymo, verslo sprendimams priimti reikalingą informaciją, organizuoti ir koordinuoti verslo informacijos srautus, planuoti ir valdyti informacinius procesus, organizuoti ir palaikyti verslo komunikaciją.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji komunikacijos ir informacijos bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: aukštąją matematiką, ekonomikos teoriją, užsienio kalbą, sociologijos įvadą, rinkodarą bei specialybinius dalykus: komunikacijos įgūdžius, informacines ir komunikacines technologijas, informacijos vadybą ir kitus dalykus.
Atliekama profesinė praktika. Praktinių studijų trukmė – 480 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami sprendimų priėmimo, informacijos kaupimo, darbo grupėje ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus verslo informacijos vadybos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Verslo informacijos vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti verslo informacijos vadybos specialistais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti organizacijose verslo informacijos vadybininko, projektų vadovo, konsultanto ir referento darbą aptarnavimo srityje.
Asmuo, įgijęs komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti organizuoti ir valdyti informacijos ir komunikacijos procesus, atlikti informacijos ir žinių iešką, naudoti specializuotas duomenų bazes, analizuoti verslo informacijos šaltinius, sisteminti ir formuoti valdymo, valdymo apskaitos informaciją, pateikti ją vartotojams, projektuoti duomenų bazes, užtikrinti verslo duomenų vientisumą, teisinę ir techninę apsaugą, tirti informacinius ir komunikacinius procesus organizacijoje;
- žinoti moderniąsias informacijos ir komunikacijos technologijas, informacinę verslo aplinką, ,mokslinio tiriamojo darbo, rašytinės ir žodinės komunikacijos principus;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, logiškai ir analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal verslo informacijos vadybos studijų programą.
Norintiems siekti komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti komunikacijos ir informacijos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti verslo organizacijose, valstybinėse ir viešose įstaigose, informacijos centruose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju

2012-06-13

Atlapauskas, mano nuomone, yra nusivylęs gyvenimu asmuo :D jau vien tai, kad "nepatingėjo užsiregistruot šitam lievam tinklapy" daug ką pasako apie žmogų, taip pat tai, kad studijuodamas neperskaitė nei vienos knygos, tai čia iš viso normalus. Baigiu trečią VIV'o kursą. Situacija tokia: mokytis nėra sunku, jeigu nėra noro rimtai imtis studijų, būtinybės taip pat nėra. Tačiau, norintiems iš tiesų pasisemti žinių, tiem kurie yra suinteresuoti- galimybė tų žinių gauti taip pat yra. Taigi visi gauna kas ko nori, kas nesunkius mokslus ir daug laisvo laiko, kas galimybę patobulėti vadybos srityje. Mokomieji dalykai yra labai įvairiapusiški. KAIP IR VISUR vienų kokybė yra geresnė (pabrėžiu- mano metais- informacinė, komercinė teisė, vadybos teorija, projektų valdymas ir t.t.), kitų blogesnė (mano metais prastai išdėstyta reklama, kokybės vadyba,strateginė vadyba..), vieni labiau reikalingi (financinė apskaita, vartotojų elgsena, tarpkultūrinė komunikacija, internetinių tinklapių kūrimas...) ir pritaikomi, kiti mažiau (žinių išteklių vadyba ir kelios kitos kosminės sritys). Jeigu turėčiau galimybę stoti iš naujo, manau vėl čia stočiau, labai gera specialybė, siekiant susiformuoti bendra nuovoką įvairiose verslo srityse. Neaišku kaip ten bus su darbu, bet kas suksis, tas prasisuks. Pats buvau pirmakursių kuratoriumi, galiu pasakyti, kad kompanija susirenka būtent į šią specialybę tikrai linksma, ir tai ne vienų metų pastebėjimas. Studentų atstovybėje mano patirtis gan nedidelė (iki metų), pasakyti galiu tik tiek, kad veikla joje vyksta, aktyviems ir suinteresuotiems patekti ten nėra sudėtinga. Jos veikla galėtų būti efektyvesnė jeigu susiformuotų labiau į rezultatus orientuotą stabili komanda, bet ir esama pakankamai gerai vykdo savo darbą, vyksta krikštynos, pirmakursių stovyklos, kuratorių mokymai, atstovybės narių išvažiuojamieji mokymai. Sakyčiau, kad pačioj atstovybėje gal kiek trūksta disciplinos, bet einama teisingu keliu. Taigi apibendrinant Viv- universalus mokslas, duodantis bendrą supratimą įvairiose verslo srityse, mokytis nėra sunku, tačiau esant norui yra visos galimybės. Rekomenduočiau tiems, kurie nenusiteikę pašvęsti gyvenimo akademinei veiklai, o planuoja ateitį sieti su savirealizacija komercinėje sferoje ;)

2011-04-14

Žinoma galima įžvelgti ir gerų dalykų šioje specialybėje: 1) Kaip ir minėjau LABAI lengvi egzai. Max ruošdavaus 2 dienas prieš egzą, esu tarp aukščiausius balus gaunančių (nieko ypatingo, specialybės vidurkis yra, ko gero, apie 8,5). 2) Mažai paskaitų. Turėsit daug laiko, kurį galėsit paskirti daug naudingesnei veiklai. 3) Greičiausias bei lengviausias kelias iki diplomo. Pagrindinė priežastis, kodėl aš vis dar ten. Per pora metų, net blonknoto neprirašiau, per paskaitas, su grupiokais juokaujam, jog komfakas galėtų panaikint šitas specialybes ir išleist knygą vieną, su kurią gautumėt visą info, ką čia per 4 metus ištempia be galo. Galima būtų dar daug neigiamų aspektų vardint, bet jiems ir galo nėra. Siūlau nuoširdžiai atsisakyti noro stoti į šią specialybę ir netgi nestot į šį fakultetą. Beje, pabaigai galiu pridurti, jog pagal pačių studentų vertinimus komfakas yra blogiausias fakultetas, VU (manau, jei tyrimas būtų platesnis, tai gal net nuskintų ir visos lietuvos prasčiausiojo laurus).

2011-04-14

Pažiūrėjūs į komentatorio metus, panašu, jog esi mano kursiokė/as. Ir jau, ko gero kaip ir visi kiti studijuojantys komunikaciniam fakultete VU jau esi visiškai nusivylusi savo specialybe. Nepatingėjau užsiregistruoti šitam lievam tinklapy vien dėl to, kad nupasakot situaciją. Baiginėju jau 2 kursą ir esu visiškai nusivylęs komfaku. 1) Visiškai neįtikėtina, jog ši specialybė kaip kiek žinau ir kitos yra ratifikuota. Studijų kokybė nerealiai prasta. Atrodo, jog dauguma dėstytojų tai pirmąjį kartą skaito paskaita, o kas svarbiausia neišmano savo dėstomo dalyko. Nekartą jau paskaitoj įvyko, jog dėstytojai nežino kaip atsakyti į studentų užduodamus klausimus. Keisčiausias reiškinys - komunikacijos fakulteto dėstytojai neturi komunikacinių sugebėjimų ir dauguma vos veblena žodį po žodžio, itin pagirtina, kai sugeba net nuskaityti skaidres. Pradžioje buvau nusiteikęs labai rimtai, bet panašu, jog į tokias paskaitas eiti neracionalu, tad mokaus max 2dienas prieš kiekvieną egzą, nelankęs paskaitų (nemažai daro taip pat). Atsiradusį laisvą laiką užpildžiau darbu, kuris yra daug įdomesnis ir suteikia daug daugiau įgūdžių nei pačios studijos. 2) Studentų atstovybė rodos virto neturinčių ką veikti būreliu, kurie įsivaizduoja, jog daro kažką svarbaus. Jų organizuojami renginiai, turbūt patys nuobodžiausi, keista, kad tiek mažai kūrybingumo juose, galbūt jis prigesintas komfakui įprasto tingumo ir sąstingio. 3) Studijuojant šį dalyką greit suprasite, jog ne tik nieko neišmokstate, bet pradedat bukti. Pastebėjau, jog kai kurie mano grupiokai nebesugeba atlikti elementarių uždavinių, atprato mąstyti. 4) Nelogiškos ir neegzistuojančios specialybes. Baisiausia jų informacijos vadyba - visų apsurdiškiausias pseudo mokslas. Net nagrinėjamoje literatūroj (ištraukose tiksliau - nei vienos knygos neteko perskaityt - nereikia tiesiog studijoms) pseudo mokslininkai (dažniausiai negirdėti ir nieko nenuveikę reikšmingo) dėsto, jog informacijos vadyba tėra filosofinė kryptis ir jokiu būdų ne disciplina!!! Neįsivaizduoju kaip dėstytojai gali neraudonuot duodami tokia literatūra (galbūt todėl, kad jos beveik nieks neskaito?).

2009-05-28

Noooriuuuu :(