Mokymo programos
Matematika ir matematikos taikymai Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612G10001
Kodas pagal ISCED: 51146
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos plataus išsilavinimo matematikus, galinčius dirbti profesionalaus matematiko darbą ir derinti matematinį išsilavinimą su ekonominiu.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji matematikos ir matematikos taikymų specialistai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: asmenybės ir socialinę psichologiją, bendrąją psichologiją, filosofijos įvadą, intelektualiosios nuosavybės apsaugą, visuotinę kultūrų ir civilizacijų istoriją bei specialybinius dalykus: algebrą ir geometriją, diferencialines lygtis, kombinatoriką ir grafų teoriją, kompleksinio kintamojo funkcijų teoriją, matematinės fizikos lygtis.
Atliekama profesinė praktika su matematikos taikymais susijusiuose institucijose. Praktinių studijų trukmė ? 480 val. Jų metu susipažįstama su įstaiga, įtvirtinami ir tobulinami matematinių metodų bei informacinių technologijų taikymo, efektyvių sprendimų gavimo, analitinio mąstymo gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas matematikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus matematikos ir matematikos taikymų studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Matematikos ir matematikos taikymų studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti matematikos ir matematikos taikymų specialistais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Matematikos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti matematikos ir matematikos taikymų specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs matematikos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti suprasti matematinius teiginius, jų įrodymus bei tarpusavio sąryšius, užrašyti determinuotą arba stochastinį realaus proceso matematinį modelį, jį analizuoti, interpretuoti bei daryti išvadas, naudotis kompiuterinės technikos priemonėmis, analitiškai mąstyti, savarankiškai atnaujinti ir kaupti žinias bei įsisavinti naujas informacines technologijas;
- žinoti fundamentaliųjų matematinių disciplinų pagrindus, matematikos taikymo sritis, informatikos pagrindus, ekonomikos bei filosofijos pagrindus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą.
Matematikos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal matematikos ir matematikos taikymų studijų programą.
Norintiems siekti matematikos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti matematikos ir matematikos taikymų specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję matematikos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti mokslo ir švietimo institucijose, pramonėje, socialinių tyrimų ir informacinėse agentūrose, valdymo institucijose bei daryti karjerą kitose srityse, kur gali būti panaudojamos matematikos žinios ir mąstymo įgūdžiai, jo gebėjimas naudotis kompiuterine technika.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju