Mokymo programos
Finansų ir draudimo matematika Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612G17001
Kodas pagal ISCED: 51146
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti finansų ir draudimo matematikos specialistus darbui finansų ar draudimo sferoje, gebančius spręsti ūkinės ir socialinės veiklos uždavinius.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji finansų ir draudimo matematikai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: ekonomikos metodologiją, filosofijos įvadą, bendrąją psichologiją, matematikos istoriją bei specialybinius dalykus: algebrą ir geometriją, duomenų struktūras ir algoritmus, duomenų bazių valdymo sistemas, tikimybių teoriją ir matematinę statistiką, išgyvenamumo, demografinius modelius.
Atliekama profesinė praktika draudimo kompanijose, bankuose ir kitose finansinėse institucijose. Praktinių studijų trukmė ? 480 val. Jų metu susipažįstama su organizacija, įtvirtinami ir tobulinami duomenų analizavimo, vertinimo, prognozavimo gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas statistikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus finansų ir draudimo matematikos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių arba fizinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Finansų ir draudimo matematikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti finansų ir draudimo matematikais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Statistikos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti finansų ir draudimo matematiko darbą.
Asmuo, įgijęs statistikos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti naudotis pagrindiniais statistikos paketais, spręsti ūkinės ir socialinės veiklos srityse kylančius uždavinius: vykdyti statistinę mirtingumo, darbingumo praradimo ir panašių duomenų analizę, taikant matematinius metodus ir modernias informacines technologijas vertinti ir prognozuoti sandorių, draudiminių žalų, draudimo premijų vertes, populiacijų dinamiką;
- žinoti, pagrindinius draudimo ir finansų matematikos principus ir metodus, ekonomikos pagrindus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku.
Statistikos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal finansų ir draudimo matematikos studijų programą.
Norintiems siekti statistikos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti finansų ir draudimo matematiku nėra pripažįstami.
Įgiję statistikos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti draudimo kompanijose, bankuose ir kitose finansinėse institucijose (pensijų ir investiciniai fondai).

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju