Mokymo programos
Astrofizika
Valstybinis kodas: 612F51001
Kodas pagal ISCED: 51144
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti astrofizikos bakalaurus, gebančius tirti ir stebėti kosminius kūnus, kurti kosminių kūnų ir reiškinių modelius bei tirti kosminių objektų evoliuciją.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji astrofizikos bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: užsienio kalbą, informatiką, kvantinę mechaniką bei specialybinius dalykus: bendrąją fiziką, matematinės fizikos lygtis, elektronikos pagrindus, statistinę fiziką, fizikos istoriją ir kitus dalykus.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas fizikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus astrofizikos bakalauro studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Astrofizikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti astrofizikos specialistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Fizikos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti fiziko darbą.
Asmuo, įgijęs fiziko bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, atlikti mokslinius tyrimus, panaudojant įvairaus tyrimo metodus, apibendrinti ir interpretuoti gautus tyrimo rezultatus, vykdyti fizikinius eksperimentus ir astronominius stebėjimus, apdoroti gautus tyrimų arba stebėjimų duomenis;
- žinoti kosminių kūnų ir kosminės erdvės medžiagos sandarą, fizinę ir cheminę sudėtį ir fizikines savybes, kosminių kūnų atmosferas, kosminius erdvės laukus, Visatos evoliuciją;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku.
Fizikos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal astrofizikos studijų programą.
Norintiems siekti fizikos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti astrofizikos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję fizikos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti švietimo ir mokslo institucijose, kur reikalingi bendrieji gebėjimai naudotis informacinėmis technologijomis, atlikti mokslinius tyrimus ir įgyti fizikinio eksperimento ir astronominių stebėjimų įgūdžius
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju