Mokymo programos
Energetikos fizika Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612F30006
Kodas pagal ISCED: 51144
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos turinys:

  • Studijų programos tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos branduolinės energetikos fizikos specialistus, gerai išmanančius atomo branduolio fiziką, neutronų fiziką, branduolinių reaktorių fiziką, radiacinę chemiją, branduolinių medžiagų fiziką, branduolinio kuro ciklą, radiacinę ekologiją, radiacinę saugą, medžiagotyrą bei suteikti būtinų universitetiniam išsilavinimui socialinių ir humanitarinių mokslų žinių.
Programa sudaryta taip, kad studentai įsisavintų bendrosios fizikos ir matematikos, teorinės fizikos, žinias, įgytų darbo su kompiuteriu, programavimo įgūdžius bei patirtį. Programa suteikia žinių apie naujausias branduolines technologijas ir jų taikymus, branduolinėje energetikoje naudojamas medžiagas, saugų branduolinių objektų eksploatavimą, radiacinę saugą. Įgytas teorines ir praktines žinias studentai panaudotos profesinės praktikoje ir baigiamajame darbe.
Parengti specialistai bus įsisavinę fizikinį mastymo būdą, gerai susipažinę su branduolinės energetikos fizikos pagrindais, turės reikiamus praktinių problemų sprendimo įgūdžius, reikalingus darbui naujoje branduolinėje elektrinėje ir branduolinės energetikos infrastruktūros institucijose.
Visapusiškų sugebėjimų formavimui šios studijų programos struktūroje šalia matematikos, fizikos, chemijos ir kitų techninių mokslų blokų yra numatyti humanitarinių-socialinių mokslų dalykų blokai. Didesnio kiekio tokios kvalifikacijos specialistų atsiradimas Lietuvoje ne tik betarpiškai didins jos intelektualinį ir ekonominį potencialą, bet kartu leis akumuliuoti pažangiausias žinias ir kelti konkurentabilumą tarptautiniu mastu.
Studijų programa yra sudaryta remiantis ilgamete fizikos, taikomosios fizikos, moderniųjų technologijų fizikos ir vadybos studijų organizavimo Vilniaus universitete patirtimi bei Fizikos instituto ir kt. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų, o taip pat užsienio partnerių sukaupta patirtimi.
  • Specialių reikalavimų ir rekomendacijų stojančiajam
nėra
  • Pagrindiniai studijų dalykai/moduliai:
Energetikos pagrindai;
Branduolinės energetikos įvadas;
Eksperimentinė branduolio fizika;
Radiacinė ekologija;
Radiacinė sauga;
Branduolinių medžiagų fizika;
Termohidraulika;
Neutronų ir branduolinių reaktorių fizika;
Taikomoji branduolio spektroskopija;
Projektų valdymas;
  • Specializacijų apibūdinimo
nėra
  • Praktika
Studentai septintojo semestro metu galės atlikti 400 val. praktiką.
  • Baigiamasis darbas ir/arba baigiamieji egzaminai
Baigiamasis bakalauro darbas rašomas aštuntojo semestro metu siejant išmoktus dalykus visų semestrų metu ir praktikos metu įgauta patirtimi. Šios studijos baigiamos bakalauro darbo gynimu.
  • Tolesnių studijų galimybė
Studentai, baigusieji studijas, įgys fizikos bakalauro akademinį laipsnį, dalis iš jų galės toliau tęsti studijas pagal specializuotas magistrantūros programas tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje, o po jų - studijuoti doktorantūroje.

 

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Studijų „Branduolinės energetikos fizika" metu studentai įsisavins pagrindinius bendrosios fizikos, matematikos, socialinius bei humanitarinius dalykus ir būtinus specialybei dalykus. Baigę šia programą studentai turės teorinius pagrindus energetikos, neutronų fizikos, reaktorių valdymo, radiacinės saugos ir radioekologijos, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srityse. Studentai įgis praktinių darbo šiose sityse žinių ir įgūdžių, atlikdami laboratorinių darbų, profesinės praktikos bei baigiamojo darbo užduotis Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto, Fizikos instituto ir kitų Lietuvos institucijų laboratorijose. Įgytos žinios leis spręsti branduolinės energetikos įmonėse ir institucijose kylančius praktinius uždavinius ir bus pakankamas pagrindas toliau gerinti savo kvalifikaciją studijuojant magistrantūroje arba dirbant tiek eksploatuojančiose, tiek ir kontroliuojančiose struktūrose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju