Mokymo programos
Fizika ir fizikos mokymas
Valstybinis kodas: 612F30002
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti fizikos ir fizikos mokymo bakalaurus, gebančius pritaikyti fizikos mokslo žinias šiuolaikinėje visuomenėje, dirbti fiziko ir fizikos mokymo specialisto darbą.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji fizikos ir fizikos mokymo bakalaurai studijuoja bendrąją ir teorinę fiziką, matematinę analizę, matematines fizikos lygtis, elektroniką, matematinio modeliavimo pagrindus, informatiką, fizikos istoriją, pedagogiką, fizikos mokymo metodiką, psichologiją ir kitus dalykus.
Atliekama profesinė praktika. Praktinių studijų trukmė – 320 val. Jų metu įtvirtinami fizikos žinių pritaikymo, eksperimentų atlikimo ir rezultatų apdorojimo gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas fizikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus fizikos ir fizikos mokymo bakalauro studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Fizikos ir fizikos mokymo studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti fizikos ir fizikos mokymo specialistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Fizikos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti fiziko ir fizikos mokymo specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs fiziko bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti naudotis moderniais modeliavimo ir skaičiavimo metodais bei šiuolaikiniais fizinių mokslų pasiekimais, pritaikyti gautas žinias, mokyti moksleivius fizikos vidurinėse mokyklose, gimnazijose ir kolegijose, pritaikyti mokymo procese pažangias mokymo priemones ir technologijas;
- žinoti fizikos dėsnius, edukologijos ir fizikos mokymo metodiką, šiuolaikines mokslines koncepcijas ir teorinius modelius, fizikos mokymo metodiką;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku.
Fizikos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal fizikos ir fizikos mokymo studijų programą.
Norintiems siekti fizikos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti fizikos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję fizikos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti mokslo institutuose, praktinės veiklos institucijose, perteikti fizikos mokslo žinias moksleiviams įvairaus lygio švietimo sistemos mokyklose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju