Mokymo programos
Medžiagotyra ir puslaidininkių fizika
Valstybinis kodas: 62102P111
Kodas pagal ISCED: 51244
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji studijų programa skirta rengti medžiagotyros ir puslaidininkių fizikos specialistus, gebančius analizuoti mokslines, technologines ir gamybines problemas, išskirti ir suformuoti tų problemų esminius aspektus, įvertinti ir atrinkti sprendimo būdus ir daryt apibendrinančias išvadas.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji medžiagotyros ir puslaidininkių fizikos specialistai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: fizikinę kinetiką, kvantinę elektrodinamiką, paviršiaus ir sandūros fiziką, moderniąją medžiagotyrą ir medžiagų inžineriją, kietojo kūno lazerius, funkcinę elektroniką ir optiką, skaitmeninį modeliavimą fizikoje, puslaidininkių prietaisų fiziką ir kitus dalykus.
Atliekama mokslinė tiriamoji praktika. Praktinių studijų trukmė – 320 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami moderniųjų technologijų naudojimo, tyrimų atlikimo gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas fizikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus medžiagotyros ir puslaidininkių fizikos magistro studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Medžiagotyros ir puslaidininkių fizikos studijų programa skirta asmenims, turintiems fizikos bakalauro laipsnį ir siekiantiems tapti aukštos kvalifikacijos medžiagotyros ir puslaidininkių fizikos specialistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju