Mokymo programos
Biochemija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612C73001
Kodas pagal ISCED: 51142
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti biochemikus, gebančius dirbti laboratorijose atliekant įvairiausius mokslinius tyrimus, eksperimentus, skaičiavimus, naudotis laboratorijos įranga, ją prižiūrėti.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji biochemikai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: specialybės kalbą, užsienio kalbą, chemijos istoriją, psichologiją, vadybą ir specialybinius dalykus: bendrąją chemiją, organinę chemiją, bioorganinę chemiją, kvantinę chemiją, analizinę chemiją.
Vykdoma profesinė praktika. Praktinių studijų trukmė – 224 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami darbo su laboratorine įranga, duomenų rinkimo ir analizavimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiam suteikiamas biochemijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus biochemijos studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Biochemijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti biochemikais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Biochemijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti biochemiko darbą.
Asmuo, įgijęs biochemijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti taikyti biochemines žinias sprendžiant mokslines, gamtosaugines ir socialines problemas, atlikti skaičiavimus, susijusius su fermentine kinetika ir biocheminių reakcijų termodinamika, eksperimentus tokius kaip cheminis maisto produktų, medicinos preparatų, serumų, hormonų ir kitų medžiagų veikimo tyrimus, tirti cheminius antikūnų susidarymo kraujyje aspektus ir kitus biocheminius reiškinius, parengti detalų laboratorinio darbo aprašymą, matuoti, registruoti duomenis, palyginti skirtingų laboratorinių metodų privalumus ir trūkumus;
- žinoti neorganinę, organinę, fizikinę, analitinė chemiją, biotechnologijos pagrindus, biomolekulių sandarą, jų funkcijas ląstelėje ir organizme, biojunginių metabolizmą;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai, moksliškai mąstyti, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis.
Biochemijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal biochemijos studijų programas.
Norintiems siekti biochemijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti biochemiku nėra pripažįstami
Įgijęs biochemijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti farmacijos įmonės, biotechnologijos, maisto perdirbimo ar agrochemijos srityse, sveikatos priežiūros tarnybose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju