Mokymo programos
Geologija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612F60001
Kodas pagal ISCED: 51144
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti geologus, gebančius suprasti geologinės aplinkos, procesus ir reiškinius, pateikti geologinių tyrimų medžiagą, išvadas ir siūlymus, žinančius geologinių tyrimų metodus, gelmių apsaugos ir naudojimo būdus ir galimybes, teisės normas, humanistinės moralės normas ir profesinę etiką.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji geologai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: kalbos kultūrą ir specialybės kalbą, užsienio kalbą, filosofijos įvadą, sociologijos įvadą, kraštotvarkos įvadą, ir specialybinius dalykus: bendrąją geologiją, struktūrinę geologiją, geochemiją, ekogeologiją, fiziką.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: mokomoji ir profesinė praktika. Praktinių studijų trukmė – 612 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami darbo su laboratorine įranga, duomenų rinkimo ir analizavimo gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas geologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus geologijos studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Geologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti geologais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Geologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti geologo darbą.
Asmuo, įgijęs geologijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti atlikti aplinkos ir geologinius tyrimus, vertinti aplinkos būklę, parengti geologinių tyrimų medžiagą, išvadas ir siūlymus, parengti teritorijų palnus atsižvelgiant į gautus vertinimo rezultataus;
- žinoti geologinės aplinkos procesus ir reiškinius, geologinių tyrimų metodus, gelmių apsaugos ir naudojimo būdus ir galimybes, teisės normas, humanistinės moralės normas ir profesinę etiką;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku.
Geologijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal geologijos studijų programą.
Norintiems siekti geologijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti geologu nėra pripažįstami
Įgiję geologijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti geologijos įmonėse ir įstaigose, užsiimančiose įvairių rūšių geologiniais tyrimais, naudingųjų iškasenų paieška ir žvalgymu, aplinkos tyrimais, aplinkos būklės vertinimu, dalyvauti gelmių naudojimo ir apsaugos valdymo, teritorijų planavimo darbe.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju

2012-08-24

Norėjau paklausti kokius egzaminus reikia laikyti, norint stoti studijuoti geologija universitete? Jei kas galit atsakyti [email protected]