Mokymo programos
Geologinė nuotrauka, paieška ir žvalgyba
Valstybinis kodas: 62105P101
Kodas pagal ISCED: 51244
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos geologinės nuotraukos, paieškos ir žvalgybos specialistus, gebančius suvokti geologinės aplinkos procesus ir reiškinius, geologinių tyrimų ir duomenų rinkimo metodus, rengti mokslines publikacijas, suvokti gelmių apsaugos ir naudojimo būdus ir galimybes, teisės, humanistinės moralės ir profesinės etikos reikalavimus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji geologijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: nuosėdinių uolienų tyrimo metodus, sedimentologiją, jūrų ir vandenynų geologiją, kompiuterines kartografavimo programas, aplinkosaugos teisę, Europos geologiją ir kitus dalykus.
Atliekama profesinė praktika. Praktinių studijų trukmė ? 160 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami praktikos metu iškylančių problemų išnagrinėjimo, jų sprendimo būdų suradimo. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas geologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus geologinės nuotraukos, paieškos ir žvalgybos studijų programą, studijas galima fizinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
geologinės nuotraukos, paieškos ir žvalgybos studijų programa skirta asmenims, turintiems geologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti geologijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju