Mokymo programos
Bendroji geografija ir kraštotvarka
Valstybinis kodas: 62106P102
Kodas pagal ISCED: 51244
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistratūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos bendrosios geografijos ir kraštotvarkos specialistus, gebančius suprasti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio bei visuomenės ir ūkio sistemų erdvės sąveikos bei diferenciacijos dėsningumus, miestų, regionų, aplinkosaugos planavimo, žemėtvarkos, vandentvarkos, miškotvarkos pagrindus, taikomųjų teritorijos tyrimų metodologiją, geba taikyti analitinius metodus bei GIS technologijas.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji geografijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: kraštovaizdžio ekologiją, kraštovaizdžio morfologiją, aplinkosaugos planavimą, GIS metodologiją ir taikymą, strateginį planavimą ir kitus dalykus.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas geografijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus bendrosios geografijos ir kraštotvarkos studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Bendrosios geografijos ir kraštotvarkos studijų programa skirta asmenims, turintiems geografijos, kraštotvarkos, architektūros, ekologijos ir aplinkotyros, miškininkystės, agronomijos, sociologijos, ekonomikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti geografijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju