Mokymo programos
Gipso Kartono Atitvarų Montuotojo-apdailininko Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 262058219
Kodas pagal ISCED: 23358
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Architektūra ir statyba
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 16 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

PROGRAMOS APIBŪDINIMAS
Lietuvos darbo rinkoje viena paklausiausių ir darbui imliausių šakų yra statyba. Todėl žmonėms turi būti sudarytos sąlygos įgyti darbo rinkoje paklausią specialybę. Šiuo metu ir ateityje, remiantis statybos įmonių ir ekspertų duomenimis, viena pagrindinių medžiagų tampa gipso kartono plokštės. Todėl yra ir bus paklausūs ateityje sausos statybos sistemų montavimo ir apdailos kvalifikuoti specialistai. Šiuo metu Lietuvoje ruošiami tik gipso kartono plokščių montuotojai. Gipso kartono atitvarų montuotojo - apdailininko mokymo programa yra parengta, tobulinant gipso kartono plokščių montuotojų mokymą.
Gipso kartono atitvarų montuotojo - apdailininko mokymo programa skirta sausos statybos atitvarų ir pertvarų montavimo ir jų apdailos specialistų rengimui. Pagal mokymosi trukmę ir mokymo uždavinius ji priklauso antro lygio profesinę kvalifikaciją teikiančių darbo rinkos profesinio mokymo programų grupei.
Programos tikslas - parengti kvalifikuotą, išmanantį naujausias apdailos sausos statybos būdu technologijas, sugebantį parinkti, paskaičiuoti ir montuoti sienų, lubų ir pertvarų karkasų konstrukcijas, parengti ir pritvirtinti gipso kartono plokštes, aptaisyti įvairius paviršius gipso kartono plokštėmis, nuglaistyti tas atitvaras, klijuoti jas tapetais ir dažyti.
Mokymo programa parengta asmenims, įgijusiems pagrindinį bendrąjį išsilavinimą ir sulaukusiems 18 metų. Jos mokymo apimtis yra 636 val. Tai atitinka 16 savaičių mokymosi trukmę.
Didžiąją mokymo turinio dalį (per 70 %) sudaro praktinis mokymas.
Po kiekvieno modulio teorinio mokymo kurso, naudojant testus, patikrinamos ir įvertinamos teorinio mokymo žinios. Po to mokiniai atlieka praktinio mokymo darbus mokymo centro mokomosiose dirbtuvėse arba statybos objekte pagal apdailos ir sausos statybos modulio paruoštą praktinio mokymo programą, vadovaujant ir prižiūrint profesijos mokytojui arba gamybinio mokymo instruktoriui. Baigus praktinį mokymą pravedamas kontrolinis bandomasis darbas, kurį vertina modulio vadovas, paskirtas mokymo įstaigos vadovo.
Išklausius visų gipso kartono atitvarų montuotojo - apdailininko mokymo programos modulių teorinio mokymo kursą ir atlikus praktinio mokymo programoje numatytas užduotis, mokymas baigiamas kvalifikacijos egzaminu, kurio metu patikrinamos mokinių žinios ir praktiniai sugebėjimai.
Sėkmingai išlaikę kvalifikacijos egzaminą, asmenys įgyja gipso kartono atitvarų montuotojo - apdailininko kvalifikaciją ir jiems išduodamas valstybės pripažintas jų kvalifikaciją liudijantis antro lygio kvalifikacijos pažymėjimas (lygmuo 2109).
Įgijęs gipso kartono atitvarų montuotojo - apdailininko kvalifikaciją, asmuo gali įsidarbinti statybos įmonėse ir organizacijose, kur sugebės atlikti: gipso kartono atitvarų montavimo ir apdailos darbus, gipso kartono plokščių parengimą darbui; montuoti karkasus ir aptaisyti gipso kartono plokštėmis sienas, pertvaras, durų ir langų angas, lubas, kolonas; užtaisyti siūles, glaistyti, tapetuoti ir dažyti tas atitvaras.
Programos rengėjai:
VšĮ Vilniaus Jeruzalės DRMC profesijos mokytojas metodininkas Edvardas Labakojis
VšĮ Vilniaus Jeruzalės DRMC profesijos mokytojas Ilarion Kalinič
UAB Kauno Petrašiūnų DRMC profesijos mokytojas ekspertas Virginija Butavičienė
UAB Kauno Petrašiūnų DRMC profesijos mokytojas Jonas Jucikas
VšĮ Alytaus DRMC profesijos mokytojas Aldona Gopienė

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

VEIKLA - 1. Karkaso įrengimas, gipso kartono plokščių tvirtinimui.
KompetencijaKvalifikaciniai reikalavimai
1.1. Parinkti karkaso elementus ir apskaičiuoti jų kiekį

1.2. Įrengti karkasą pertvaroms

1.3. Įrengti karkasą, aptaisant sienas ir kolonas gipso kartono plokštėmis.

1.4. Įrengti karkasą luboms

1.5. Montuoti specialius karkaso elementus (pvz., santechninių
prietaisų, durų tvirtinimui ir kt.).

1.6. Įrengti lenktus ir sudėtingos formos karkasus


Turi žinoti:
- įrengiamų karkasų matmenis, karkaso elementų
žymėjimus, sunaudojimo normas;
- karkaso elementų montavimo eiliškumą;
- karkaso tvirtinimo ir sujungimo su sienomis, grindimis ir perdangomis ypatumus;
- karkaso elementų tarpusavio sujungimo būdus;
- žinoti lenktų paviršių karkasų sujungimo medžiagas ir detales ir reikalavimus jų tvirtinimui
- saugius darbo atlikimo metodus.
Turi mokėti:
- tinkamai naudotis įrankiais;
- pasirinkti tvirtinimo elementus;
- įvertinti karkaso elementų technines charakteristikas;
- įrengti karkasą pertvaroms;
- įrengti karkasą luboms;
- įrengti karkasą sienų ir kolonų apdailai;
- įrengti karkasą inžinerinių tinklų aptaisymui;
- įrengti sustiprinto karkaso konstrukciją;
- naudotis matavimo ir kontrolės prietaisais;
- įrengti lenktus lubų ir pertvarų bei atitvarų karkasus iš medinių ir metalinių elementų;
- skaityti eskizus, nesudėtingus brėžinius, naudotis projektu;
- apskaičiuoti reikalingą medžiagų kiekį;
- kokybiškai atlikti darbus, ištaisyti defektus;
- saugiai atlikti darbus.
VEIKLA - 2. Šilumos ir garso izoliacijos įrengimas.
KompetencijaKvalifikaciniai reikalavimai
2.1. Parinkti šilumą ir garsą
izoliuojančias medžiagas

2.2. Užpildyti karkasą garsą ir šilumą
izoliuojančiomis medžiagomis.
Turi žinoti:
- šilumos ir garso izoliacinių medžiagų savybes;
- pertvarų, sienų užpildymo izoliuojančiomis medžiagomis taisykles.
Turi mokėti:
- tinkamai sudėti šilumą ir garsą izoliuojančias medžiagas į karkasą;
- apskaičiuoti reikalingą izoliuojančių medžiagų kiekį;
- sumontuoti kitus garsą izoliuojančius elementus
VEIKLA - 3. Gipso kartono plokščių tvirtinimas.
KompetencijaKvalifikaciniai reikalavimai
3.1. Parinkti gipso kartono plokštes ir
apskaičiuoti jų kiekį

3.2. Pjaustyti ir lankstyti gipso kartono
plokštes.

3.3. Tvirtinti gipso kartono plokštes
klijais ir savisriegiais

Turi žinoti:
- gipso kartono plokščių rūšis, matmenis ir savybes;
- gipso kartono plokščių tvirtinimo taisykles;
- tvirtinimo medžiagas ir detales;
- gipso kartono plokščių pjaustymo būdus;
- gipso kartono plokščių lankstymo galimybes ir būdus.
- žinoti lenktų gipso kartono plokščių tvirtinimo tvarką, eiliškumą, būdus ir tam naudojamas medžiagas ir detales
Turi mokėti:
- pjaustyti gipso kartono plokštes;
- lankstyti gipso kartono plokštes;
- pritvirtinti gipso kartono plokštes savisriegiais;
- mokėti aptaisyti vidinius paviršius gipso kartono plokštėmis tvirtinant gipso skiediniu ir ant gipso kartono juostų;
- mokėti aptaisyti lenktus lubų ir pertvarų paviršius gipso kartono plokštėmis;
- saugiai atlikti gipso kartono sistemų montavimo darbus.
VEIKLA - 4. Specialių atitvarų įrengimas.
KompetencijaKvalifikaciniai reikalavimai
4.1. Aptaisyti metalinius paviršius ugniai
atspariomis gipso kartono plokštėmis.Turi žinoti:
- atsparumą ugniai didinančios gipso kartono
plokščių atitvaros karkaso įrengimo ir tvirtinimo
ypatumus ir reikalavimus jiems.
- atsparumą ugniai didinančių gipso kartono
plokščių rūšis, jų sluoksnių kiekius.
- atsparumą ugniai didinančių gipso kartono
plokščių tvirtinimo būdus, tvirtinimo medžiagas ir
detales ir jų savitumus.
Turi mokėti:
- aptaisyti metalinius paviršius ugniai atspariomis
gipso kartono plokštėmis, norint padidinti metalinių
konstrukcijų atsparumą ugniai.
VEIKLA - 5. Siūlių ir sandūrų užtaisymas.
KompetencijaKvalifikaciniai reikalavimai
5.1. Parinkti medžiagas siūlių užtaisymui
ir paskaičiuoti jų kiekį.

5.2. Užtaisyti siūles plokščių sandūrose.

5.3. Užtaisyti kampines siūles ir
sutvirtinti kampus.

5.4. Įrengti deformacines siūles.
Turi žinoti:
- medžiagas, naudojamas siūlių užtaisymui, jų rūšis ir savybes, panaudojimą;
- paviršių paruošimo dažymui būdus;
- stiklo audinio tapetų klijavimo būdus;
- medžiagų paruošimo taisykles ir technologijas;
- naudojamų įrankių ir prietaisų paskirtį, veikimą ir eksploatavimo taisykles;
- darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos reikalavimus;
- defektų atsiradimo priežastis ir būdus joms pašalinti.
Turi mokėti:
- valyti, lyginti paviršius glaistykle;
- paruošti paviršius dažymui vandeniniais ir nevandeniniais dažais;
- paruošti paviršius stiklo audinio tapetų klijavimui;
- naudoti siūlių armavimo ir kampų sutvirtinimo medžiagas;
- įrengti deformacines, slydimo siūles ir jas užtaisyti;
- nustatyti defektų atsiradimo priežastis ir jas taisyti;
- saugiai atlikti darbus;
- parinkti siūlių armavimo ir kampu sutvirtinimo medžiagas;
- apskaičiuoti reikalingų medžiagų kiekį;
- saugiai atlikti darbus.
VEIKLA - 6. Paviršiu dažymas ir tapetavimas.
KompetencijaKvalifikaciniai reikalavimai
6.1. Gruntuoti paviršius.

6.2. Glaistyti paviršius.

6.3. Dažyti paviršius.

6.4. Tapetuoti paviršius.
Turi žinoti:
- paviršių gruntavimo, glaistymo, dažymo ir tapetavimo medžiagas;
- gruntų, glaistų, dažų ir tapetavimo medžiagų paruošimo taisykles ir technologijas;
- dažymo ir tapetavimo darbams naudojamų įrankių ir mechanizmų paskirtį ir eksploatavimo taisykles;
- pagrindines žinias apie dažymo ir stiklo apmušalų klijavimo technologijas.
Turi mokėti:
- paruošti vandeninius dažus darbui;
- paruošti nevandeninius dažus darbui;
- paruošti tapetavimo medžiagas darbui;
- dažyti paviršius vandeniniais ir nevandeniniais dažais;
- klijuoti stiklo audinio tapetus;
- nustatyti defektų atsiradimo priežastis ir jas taisyti;
saugiai atlikti darbus.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kelmės profesinio rengimo centras Kelmės r. J. Janonio g. 11
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras Vilnius Jeruzalės g. 53
Alytaus darbo rinkos mokymo centras Alytus Pulko g. 55
Pajūrio žemės ūkio mokykla Šilalės r. Dariaus ir Girėno g. 17, Pajūrio mstl.
Tauragės profesinio rengimo centras Tauragės r. Aerodromo g. 7
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju