Mokymo programos
Geografija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612F80001
Kodas pagal ISCED: 51144
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti geografus, gebančius suprasti gamtinių geosferų, kraštovaizdžio bei visuomenės ir ūkio sistemų formavimosi ir raidos bei erdvės diferenciacijos pasaulyje ir Lietuvoje dėsningumus, taikyti analitinius metodus bei informacines technologijas, išmanančius bendrąsias krašto tvarkymo, subalansuoto vystymo bei aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos nuostatas.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji geografai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofijos įvadą, kalbos kultūros ir specialybės kalbą, užsienio kalbą, aukštąją matematiką, kultūrologijos įvadą ir specialybinius dalykus: bendrąją geografiją, chemiją, fiziką, aplinkosaugos pagrindus, ekonomikos teoriją.
Atliekama mokomoji praktika. Praktinių studijų trukmė – 396 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami duomenų rinkimo ir analizavimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas geografijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus geografijos studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Geografijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti geografais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Geografijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti geografo darbą.
Asmuo, įgijęs geografijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti suprasti gamtinių geosferų, kraštovaizdžio bei visuomenės ir ūkio sistemų formavimosi ir raidos bei erdvės diferenciacijos pasaulyje ir Lietuvoje dėsningumus, taikyti analitinius metodus bei informacines technologijas;
- žinoti bendrąsias krašto tvarkymo, subalansuoto vystymo bei aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos nuostatas, kraštovaizdžio formavimo ir teritorijų planavimo principus,
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku.
Geografijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal geografijos studijų programą.
Norintiems siekti geografijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti geografu nėra pripažįstami
Įgiję geografijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti įvairiose ekologinio ir socialinio-ekonominio tyrimo bei teritorijų planavimo srityse, gamtonaudos bei aplinkosaugos ir ūkinių bei valdymo institucijų sistemoje.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju