Mokymo programos
Hidrologija ir meteorologija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612F83001
Kodas pagal ISCED: 51144
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti, hidrologijos ir meteorologijos specialistus, gebančius naudotis informacinėmis technologijomis, rašyti mokslinio techninio pobūdžio išvadas bei ataskaitas, integruoti įvairias meteorologijos, klimatologijos, hidrologijos idėjas bei atradimus, gali organizuoti ir vykdyti hidrometeorologinių procesų tyrimus, interpretuoti gautus rezultatus, sudaryti meteorologines ir hidrologines prognozes.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji hidrologijos ir meteorologijos specialistai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: kalbos kultūrą ir specialybės kalbą, užsienio kalbą, biologijos filosofiją, filosofijos įvadą, evoliucijos teorijos pagrindus ir specialybinius dalykus: chemiją, hidrologijos pagrindus, meteorologijos pagrindus, fiziką, bendrąją geologiją.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: mokomoji ir profesinė praktika. Praktinių studijų trukmė – 432 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami darbo su laboratorine įranga, duomenų rinkimo ir analizavimo gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas geografijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus hidrologijos ir meteorologijos studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Hidrologijos ir meteorologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti hidrologijos ir meteorologijos specialistais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Geografijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti hidrologijos ir meteorologijos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs geografijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti naudotis informacinėmis technologijomis, rašyti mokslinio techninio pobūdžio išvadas bei ataskaitas, integruoti įvairias meteorologijos, klimatologijos, hidrologijos idėjas bei atradimus, organizuoti ir vykdyti hidrometeorologinių procesų tyrimus, interpretuoti gautus rezultatus, sudaryti meteorologines ir hidrologines prognozes;
- žinoti atmosferoje, jūrose, upėse, ežeruose, pelkėse, vandens talpyklose vyskatančius fizinius procesus, hidrometeorologinių procesų tyrimų atlikimo metodus, rezultatų interpretavimo ir prognozių sudarymo principus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku.
Geografijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal hidrologijos ir meteorologijos studijų programą.
Norintiems siekti geografijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti hidrologijos ir meteorologijos specialistu nėra pripažįstami
Įgiję geografijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijoje, Hidrometeorologijos tarnyboje, jūrinių tyrimų įstaigose, gamybinėse, komercinėse įmonėse, kur gali būti panaudojamos hidrometeorologijos žinios, įgūdžiai bei bendrieji gebėjimai.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju