Mokymo programos
Informatika Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612I10002
Kodas pagal ISCED: 51148
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos informatikos ir informacinių technologijų specialistus, atitinkančius Lietuvos ūkio poreikius, sugebančius specifikuoti, kurti bei prižiūrėti programinę įrangą.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji informatikai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: lietuvių kalbos kultūrą, filosofijos įvadą, bendrąją psichologiją, ekonomiką, teisės pagrindus bei specialybinius dalykus: informatiką, kompiuterių architektūrą, objektinį programavimą, algoritmų teoriją, kompiuterių tinklus ir kitus dalykus.
Studijų programoje numatytos trys specializacijos: informatika, kompiuterių mokslas, matematinė informatika.
Vykdoma profesinė praktika įstaigose dirbančiose su informacinėmis technologijomis. Praktinių studijų trukmė ? 480 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami informacinių technologijų naudojimo, įvairių programų, internetinių puslapių kūrimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu arba baigiamaisiais egzaminais. Baigusiajam suteikiamas informatikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus informatikos studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Informatikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti informatikais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Informatikos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti informatiko darbą.
Asmuo, įgijęs informatikos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti informatiškai mąstyti, modeliuoti, algoritmizuoti, išsiaiškinti kompiuterizuojamos taikomosios srities procesus, kurti ir analizuoti jų informacinius modelius, savarankiškai atlikti informacinių technologijų sudėtingų sistemų kūrimo darbus;
- žinoti informatikos mokslo tendencijas, svarbiausias programavimo kalbas, programavimo metodus, duomenų bazių valdymo sistemas, interneto technologijas, kompiuterių tinklus, kompiuterių architektūrą;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, logiškai ir analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Informatikos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal informatikos studijų programą.
Norintiems siekti informatikos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti informatiku nėra pripažįstami.
Įgiję informatikos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti programuotoju, o įgavę daugiau praktinės patirties ir analitiku bei projektuotoju privačiame bei valstybiniame sektoriuose Lietuvoje ir užsienyje arba prižiūrėti bendrasisteminę bei taikomąją programinę įrangą.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju