Mokymo programos
Biofizika Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612C72001
Kodas pagal ISCED: 51142
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti biofizikus, gebančius dirbti fizinių ir biomedicinos mokslų srityse, spręsti mokslines, gamybines bei technologines problemas, eksperimentuoti, pasitelkus modernią tyrimų įrangą bei aparatūrą, analizuoti ir apibendrinti gaunamus rezultatus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji biofizikai studijuoja bendruosius universitetinius dalykus: filosofijos įvadą, užsienio kalbą, kalbos kultūros ir specialybės kalbą, evoliucijos teoriją, psichologijos įvadą ir specialybės dalykus: algebrą ir geometriją, biochemiją, augalų fiziologiją, mikrobiologiją, biokibernetiką.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiam suteikiamas biofizikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus biofizikos studijų programą, studijas galima tęsti biomedicinos mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Biofizikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti biofizikais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Biofizikos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti biofiziko darbą.
Asmuo, įgijęs biofizikos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti atlikti įvairius eksperimentus, naudotis modernia tyrimų įranga bei aparatūra, analizuoti ir apibendrinti gaunamus rezultatus, atlikti įvairius skaičiavimus, užtikrinti sėkmingą ir kvalifikuotą medicininių prietaisų ir medicinos technologijų panaudojimą;
- žinoti fizikos ir biologijos mokslų šakas, bei naujausius biofizikinės technologijos metodiką ir metodus;
- mokėti dirbti savarankiškai, atsakingai ir kruopščiai, organizuoti savo ir kolegų darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis.
Biofizikos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal biofizikos studijų programas.
Norintiems siekti biofizikos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti biofiziku nėra pripažįstami
Įgiję biofizikos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti institutuose biomedicinos fizikos, fotobiologijos, neurobiologijos ir neuroinformatikos srityse, arba įmonėse bei įstaigose, kurių veikla vykdoma sveikatos apsaugos, gamtosaugos srityse, aukštųjų biotechnologijų ir nanotechnologijų sferose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju

Seniai matytas
2009-08-14

ar kas studijuosite?

Seniai matytas
2009-02-07

Jeigu turiu lietuvių B lygį, tai gerai?