Mokymo programos
Odontologija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 601A40001
Kodas pagal ISCED: 51272
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Aukštojo mokslo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos medicinos gydytojus odontologus Lietuvos sveikatos apsaugos sistemai, išmanančius mokslinius odontologijos metodus, odontologinių ligų epidemiologiją, bendrinius pacientų susirgimus, burnos ligų profilaktikos svarbą kasdieniniame gydytojo darbe, gebančius diagnozuoti ir gydyti odontologinius susirgimus įvairaus amžiaus pacientų grupėse, taikyti mokslinį požiūrį sprendžiant klinikines situacijas, jausti savo kompetencijos ribas, užtikrinti saugią pacientų gydymo eigą.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji gydytojai odontologai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: bendrąją ir bioorganinę chemiją, fiziką ir informacines technologijas, lotynų kalbą, filosofijos įvadą, medicinos ir odontologijos istoriją ir kt., bei specialybinius dalykus: terapinę odontologiją ir periodontologiją, žmogaus patologiją ir imunologiją, vidaus ligų propedeutiką ir vidaus ligas, anesteziologijos ir reanimatologijos pagrindus, klinikinę farmakologiją ir laboratorinę diagnostiką ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju egzaminu. Baigusiajam suteikiama gydytojo odontologo profesinė kvalifikacija.
Baigus odontologijos studijų programą studijas galima tęsti internatūroje vienerius metus. Baigus internatūrą studijas galima tęsti specialybinėje rezidentūroje.
Odontologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti gydytojais odontologais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Gydytojo odontologo kvalifikacija reikalinga norint dirbti gydytojo odontologo darbą.
Asmuo, įgijęs gydytojo odontologo kvalifikaciją, turi:
- gebėti savarankiškai įvertinti paciento odontologines problemas ir pagal jas suformuluoti diagnozę, tyrimo ir gydymo planus, taikyti mokslinius metodus, konsultuoti apie ligų profilaktikos svarbą, taikyti mokslinį požiūrį sprendžiant klinikines situacijas, jausti savo kompetencijos ribas, užtikrinti saugią pacientų gydymo eigą, naudotis informacinėmis technologijomis
- žinoti mokslinius metodus, odontologinių ligų epidemiologiją, etiopatogenezę, diagnostiką ir gydymo būdus, bendrinius pacientų susirgimus
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai, moksliškai, kūrybiškai mąstyti, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis
Gydytojo odontologo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal odontologijos studijų programą.
Norintiems siekti gydytojo odontologo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti gydytoju odontologu nėra pripažįstami.
Įgiję gydytojo odontologo kvalifikaciją asmenys gali dirbti valstybinėse bei privačiose gydymo įstaigose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju