Mokymo programos
Slauga Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612B70001
Kodas pagal ISCED: 51172
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti bendro humanitarinio išsilavinimo, aukštos profesinės kvalifikacijos slaugos specialistus, kurie geba dirbti savarankiškai įvairiose sveikatos priežiūros, slaugos ir globos įstaigose bei slaugos praktikos mokytojais, teikti visapusiškas slaugos paslaugas vaikams, suaugusiems ir vyresnio amžiaus žmonėms, sergantiems įvairiomis ligomis, gydomiems ligoninėse ir pirminės sveikatos priežiūros įstaigose, konsultuoti ir mokyti ligonius sveikatos klausimais, sudaryti ir įgyvendinti slaugos planus, visiškai atsakyti už savo profesinę veiklą įstatymų reglamentuotos kompetencijos ribose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji bendrosios praktikos slaugytojai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofijos įvadą, lotynų kalbą, informatiką, raidos psichologiją, bendrosios psichologijos įvadą ir kt., bei specialybinius dalykus: bendrąją ir bioorganinę chemiją, žmogaus anatomiją ir histologiją, infekcines ligas, epidemiologija ir slaugą, tarptautinę sveikatos apsaugą ir sveikatos apsaugos sistemas, akušeriją, ginekologiją ir slaugą, ir kt.
Vykdoma šešių dalių profesinė praktika: chirurginės, terapinės, akušerijos, bendruomenės, klinikinės bei psichiatrinės slaugos. Praktika vykdoma įvairiose ligoninėse. Praktinių studijų trukmė - 480 val. Jos metu studentai dirba kartu su ligoninės aukštos kvalifikacijos specialistais, įtvirtinami ir tobulinami slaugos planavimo, įgyvendinimo, iškilusių problemų praktikos metu išsiaiškinimo bei sprendimo suradimo gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas slaugos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus slaugos studijų programą, studijas galima tęsti biomedicinos mokslo srities magistrantūros studijų programose.
Slaugos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti bendrosios praktikos slaugytojais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti bendrosios praktikos slaugytojo darbą.
Asmuo, įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti padėti pacientui įgyvendinti gydytojo paskirtą gydymo planą, savarankiškai planuoti ir vykdyti slaugos veiksmus, patarti ir mokyti, kaip išsaugoti sveikatą ir išvengti ligų, mokyti asmens, aplinkos ir kitų rūšių higienos įgūdžių, padėti ligoniui reabilituotis po ligos ir adaptuotis visuomenėje, organizuoti paciento įsitraukimą į visuomenės gyvenimą, bendravimą su kitais žmonėmis, mokymąsi, rekreacinius ir kitus produktyvius užsiėmimus, bendradarbiauti su kitais sveikatos priežiūros sistemos darbuotojais, socialinės rūpybos institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, nuolat gilinti ir tobulinti savo žinias ir praktinius gebėjimus, diegti slaugos mokslo naujoves į praktiką, naudotis įvairiomis informacinėmis technologijomis, turėti holistinį požiūrį į pacientą ir jo sveikatos sutrikimus, gerbti žmogaus individualumą ir orumą
- žinoti slaugos pagrindus, slaugos etiką, tyrimo metodus ir statistiką, gamtos, fizikos, chemijos, sociologijos, psichologijos ir sveikatos mokslų pagrindines disciplinas
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai, moksliškai mąstyti, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis
Bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal slaugos studijų programą.
Norintiems siekti bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti bendrosios praktikos slaugytoju nėra pripažįstami.
Įgiję bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti ligoninėse, poliklinikose, pirminiuose sveikatos priežiūros centruose, ambulatorijose, medicinos punktuose, slaugos ligoninėse, mokyklose, vaikų darželiuose, globos namuose ir pan., slaugos dėstytoju kolegijose ir universitetuose, sveikatos mokytoju sveikatos ugdymo centruose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju

2009-08-09

specialybe reikalinga :)

2009-07-22

Kaip specialybe? :)