Mokymo programos
Ergoterapija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612B32001
Kodas pagal ISCED: 51172
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos akademinio išsilavinimo ergoterapeutus, reikalingus Lietuvos sveikatos apsaugos sistemai, gebančius parengti individualią ergoterapijos programą, ją vykdyti, analizuoti, koreguoti.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji ergoterapeutai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofijos įvadą, psichologijos pagrindus, medicininę etiką,lotynų kalbą, ugdymo pagrindus ir kt., bei specialybinius dalykus: ergoterapijos istoriją ir filosofiją, žmogaus kasdienę veiklą, anatomiją ir histologiją, reabilitacijos priemones, ergoterapiją darbingo amžiaus žmonėms ir kt.
Vykdomos penkių dalių praktinės studijos: klinikinės ergoterapijos 2 dalių, ergoterapijos organizavimo 2 dalių bei ergoterapijos namuose. Praktinių studijų trukmė - 1040 val. Jos metu studentai dirba kartu su aukštos kvalifikacijos specialistais, įtvirtinami ir tobulinami problemos išsiaiškinimo, sprendimo parinkimo bei įgyvendinimo gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas reabilitacijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir ergoterapeuto profesinė kvalifikacija.
Baigus ergoterapijos studijų programą, studijas galima tęsti biomedicinos mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Ergoterapijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti ergoterapeutais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Ergoterapeuto kvalifikacija reikalinga norint dirbti ergoterapeuto darbą.
Asmuo, įgijęs ergoterapeuto kvalifikaciją, turi:
- gebėti parinkti ergoterapijos tyrimo metodus, atlikti individualios fizinės, socialinės ir kultūrinės aplinkos tyrimus, parinkti ortopedines technines priemones ir išmokyti jomis naudotis, savarankiškai atlikti grupines ir individualias ergoterapijos procedūras, mokyti pacientus ir jų artimuosius, konsultuoti sveikatos priežiūros ir kitų sričių specialistus, naudotis įvairiomis informacinėmis technologijomis, kelti hipotezes, tyrimo uždavinius bei tikslus, atlikti empirinius tyrimus, interpretuoti gautus duomenis, rašyti mokslinio pobūdžio išvadas
- žinoti reabilitacijos priemones, ergoterapijos metodus, pirmosios medicininės pagalbos suteikimo, neįgaliųjų integracijos, medicinos etikos disciplinas
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai, moksliškai mąstyti, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis
Ergoterapeuto kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal ergoterapijos studijų programą.
Norintiems siekti ergoterapeuto kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti ergoterapeutu nėra pripažįstami.
Įgiję ergoterapeuto kvalifikaciją asmenys gali dirbti asmens sveikatos priežiūros, ugdymo ir mokymo, socialinės reabilitacijos, sveikatingumo, socialinės rūpybos, globos ir slaugos bei privačiose gydymo įstaigose, valstybinėse ar privačiose institucijose, kuriose dirba žmonės su negalia.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju

2011-07-26

as :) tu taip pat irmuke?

2011-07-26

Kas istojot? :)