Mokymo programos
Kūrybinės industrijos Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612P96001
Kodas pagal ISCED: 51132
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Informacinės visuomenės plėtra, globalios rinkos kūrimasis sudaro palankias sąlygas Lietuvos kūrybinių produktų rinkodarai. Šiuo metu sudaromos nepakankamos sąlygos efektyviai lietuviško „turinio" plėtrai, naudojant informacines technologijas, nepakankamai išnaudojamos žinių ekonomikos bei žinių visuomenės teikiamos galimybės plėtoti lietuviškas kūrybines industrijas, kurios padidintų Lietuvos ūkio ir kultūros konkurencingumą. Kūrybines kvalifikacijas turinčių žmonių trūkumas yra viena iš didesnių kūrybinių industrijų plėtros problemų, nepaisant atsirandančių naujų galimybių kurti kūrybinei veiklai palankią aplinką, vystant alternatyvines ekonomines veiklas. Kūrybinių industrijų produkcijos kūrėjai per mažai dėmesio skiria rinkodarai, prekių ir paslaugų įvaizdžiui. Jų prekių ir paslaugų ženklai neišnaudoja šalies kultūros tradicijų potencialo, didinančių šių produktų konkurencingumą šalyje ir užsienyje
Programos tikslas parengti auk?tos kvalifikacijos kūrybinių industrijų (reklamos, rinkodaros, viešųjų ryšių, multimedijų, televizijos, radijo, spaudos, Interneto ir kt. telekomunikacijų ir tradicinio verslo komunikacijos) specialistus.
Kūrybinių industrijų studijų programa lavina studentų gebėjimus kelti kūrybines idėjas ir įgyvendinti jas atliekant tyrimus, rašant, kuriant ir redaguojant laidų ir renginių scenarijus, ruošiant ir įgyvendinant kūrybinius projektus, platinant kūrybinius produktus ir paslaugas.
Studijų programoje dėstomi vadybos ir verslo, informatikos, komunikacijos, kultūros ir medijų studijų dalykai: Verslo pagrindai, Apskaita ir auditas, Vadybos pagrindai, Autorinė teisė, Kūrybinių projektų vadyba, Informacinio verslo vadyba, Kūrybinių industrijų studijos, Marketingo komunikacijos, Tarp-kultūrinė komunikacija ir vadyba; Informacinė technologijos 1, Informacinė technologijos 2, Kompiuterinis modeliavimas, Kompiuterinė grafika, Modernios ryšių sistemos, Internetinių puslapių dizainas; Dalykinė komunikacija; Medijų studijų įvadas; Populiariosios kultūros gamyba; Audiovizualinė žiniasklaida; Ryšiai su visuomene; Efektyvios komunikacijos metodai; Kino studijos, Fotografijos ir multimedijų studijos, Video ir TV projektai, Medijos ir politika, Marketingo komunikacijos; Tarp-kultūrinė komunikacija ir vadyba; Reklamos pagrindai; Teatro komunikacija, Kūrybinio scenarijaus rašymo pagrindai; Kultūros studijos, Etninės kultūros studijos, Muzika ir medijos, Miesto vizualinė kultūra, Kultūros naratyvų kaita, Kultūros sociologija, Medijos ir religija, Medijos ir identitetas, Lytis ir seksualumas populiariojoje kultūroje, Kūrybos fenomenologija.
Antrajame, trečiajame, penktajame ir septintajame semestruose dėstoma po du pasirenkamuosius dalykus. Ketvirtajame semestre atliekama mokomoji praktika, o šeštajame - profesinė praktika.
Septintajame semestre numatytas baigiamasis darbas/kūrybinis projektas, toliau tęsiamas aštuntajame semestre ir ginamas viešai, tuo būdu užbaigiant studijų programą.
Stojančiajam į Kūrybinių industrijų bakalauro studijų programą jokių specialiųjų reikalavimų nėra. Stojantysis privalo turėti vidurinės mokyklos baigimo diplomą ir vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas.
Baigusiajam suteikiamas komunikacijos ir informacijos mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Kūrybinių industrijų bakalauro studijų programą galima tęsti studijas komunikacijos ir informacijos bei vadybos ir verslo administravimo magistrantūrose.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Plataus profilio komunikacijos ir informacijos mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti kūrybinių industrijų paslaugas teikiančiose įmonėse: telekomunikacijų versle (televizijoje, radijuje, spaudoje); reklamos ir rinkodaros komunikacijų versle;
laisvalaikio paslaugų sektoriuose - pradedant miesto klubais, baigiant turizmo paslaugas teikiančiomis verslo įmonėmis.
Asmuo, įgijęs komunikacijos ir informacijos mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį:
- atlikti pagrindines informacijos rinkimo, paruošimo ir platinimo funkcijas kūrybinių ir kultūros industrijų versle,
- savarankiškai plėtoti kūrybinių industrijų verslą;
- organizuoti ir įgyvendinti kūrybinius projektus laisvalaikio paslaugų sektoriuje: verslo įmonėse ir visuomeninėse organizacijose;
- dirbti verslo įmonių bei visuomeninių organizacijų rinkodaros ir viešųjų ryšių skyriuose;
- gaminti kūrybinius produktus radijui, televizijai, reklamai, Internetui;
- atlikti pagrindines rinkodaros ir rinkotyros funkcijas.
Norintiems siekti komunikacijos ir informacijos mokslų bakalauro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Įgiję komunikacijos ir informacijos mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali tęsti studijas komunikacijos ir informacijos bei vadybos ir verslo administravimo magistrantūrose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju