Mokymo programos
Viešbučio darbuotojo mokymo programa
Valstybinis kodas: 330081203
Kodas pagal ISCED: 31381
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Paslaugos asmenims
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Profesinio mokymo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programa skirta rengti viešbučių ir turizmo kompleksų darbuotojus, gebančius organizuoti viešbučių ar turizmo įmonių veiklą, aptarnauti večius vesti apskaitą, organizuoti keliones ir kt. paslaugas.
Siekiant šių tikslų būsimieji viešbučių ir turizmo kompleksų darbuotojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi viešbučių ir turizmo įmonių veiklos organizavimo ir teisinio reguliavimo, paslaugų rinkodaros ir vadybos, apskaitos ir prekybos pagrindų, dirbti su technologiniais įrengimais, organizuoti keliones, ekskursijas ir renginius, krašto pažinimo, ir kt.
Praktinis mokymas vyksta mokyklų praktinio mokymo firmose, laboratorijose, viešbučiuose ir turizmo įmonėse. Praktinio mokymo trukmė – 45 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami svečių aptarnavimo, darbo organizavimo, apskaitos vedimo ir kt. gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama viešbučių ir turizmo kompleksų darbuotojo kvalifikacija ir vidurinis išsilavinimas.
Baigus viešbučių ir turizmo kompleksų darbuotojo mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo paslaugų asmenims studijų krypties programas.
Viešbučių ir turizmo kompleksų darbuotojo mokymo programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Viešbučio ir turizmo paslaugų darbuotojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti viešbučio ir turizmo paslaugų darbuotoju.
Asmuo, įgijęs viešbučio ir turizmo paslaugų teikėjo kvalifikaciją, turi:
- gebėti saugiai naudotis technologijomis ir priemonėmis, paruošti svečių priėmimui kambarius, patalpas ir priemones, nustatyti reikalingą produktų ir patiekalų kiekį, kokybę ir organizuoti maitinimą bei keliones, kultūrinagai priimti ir aptarnauti svečius, atsakingai vesti apskaitą;
- žinoti viešbučių įrengimo reikalavimus ir veikos principus, patalpų ir įrangos priežiūros ir valymo priemonių naudojimo reikalavimus, maisto ruošos technologijas, gaminimo būdus, kokybės reikalvimus, stalų serviravimo ir valgiaraščio sudarymo principus, kelionių organizavimo reikalavimus, bendravimo ir svečių aptarnavimo taisykles, saugos ir higienos normų reikalavimus, darbo organizavimo ir apskaitos pagrindus;
- mokėti dirbti su technologiniais įrengimais ir priemonėmis, atlikti priėmimo, patalpų priežiūros, maisto ruošos darbus, aptarnauti svečius, sudaryti kelionės maršrutą ir sąmatą, vesti apskaitą, organizuoti darbą, užsienio kalba.
Viešbučio ir turizmo paslaugų darbuotojo kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal viešbučio ir turizmo paslaugų darbuotojo mokymo programą.
Norintiems siekti viešbučio ir turizmo paslaugų darbuotojo kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti viešbučio ir turizmo paslaugų darbuotoju nėra pripažįstami.
Įgiję viešbučio ir turizmo paslaugų darbuotojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti viešbučiuose, turizmo agentūrose, viešojo maitinimo įmonėse.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Daugų technologijos ir verslo mokykla Alytaus r. Ežero g. 30, Daugai
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju