Mokymo programos
Automobilių elektros įrengimų remontininko mokymo programa
Valstybinis kodas: 330052514
Kodas pagal ISCED: 31352
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo
Baigimo sertifikatas: Profesinio mokymo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Automobilių elektros įrengimų remontininko mokymo programa skirta rengti automobilių elektros įrengimų remontininkus, gebančius dirbti bendruosius transporto mechaniko darbus, atlikti automobilio techninę priežiūrą, jo elektros įrenginių diagnostiką, taisyti automobilio elektros įrenginius, montuoti specialiąją automobilių elektros įrangą.
Būsimieji automobilių elektros įrengimų remontininkai teorinių užsiėmimų metu mokomi automobilių sandaros, jų elektros įrengimų, instaliacijos ir remonto technologijų, elektrotechnikos ir elektronikos pagrindų, elektrinių matavimų, žaliavų asortimento, braižybos ir elektros schemų skaitymo, bendrosios šaltkalvystės ir elektromontavimo darbų technologijų, automobilių įpurškimo sistemų instaliacijos, apšvietimo ir kontrolės matavimo prietaisų techninės priežiūros, reguliavimo ir remonto, darbo su diagnostikos prietaisais ir remonto technologine įranga, nesudėtingų pakabos, transmisijos remonto darbų, darbų saugos, informacinių technologijų ir kitų dalykų.
Praktinis mokymas vyksta mokyklų dirbtuvėse, laboratorijose, automobilių servisuose, autocentruose, autotransporto įmonėse ir įmonėse, kuriose atliekami automobilių diagnostikos ir remonto darbai. Praktinio mokymo trukmė – 48 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami matavimo prietaisų techninės priežiūros, darbo su diagnostikos prietaisais gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama automobilių elektros įrengimų remontininko kvalifikacija ir vidurinis išsilavinimas.
Baigus automobilių elektros įrengimų remontininko mokymo programą ir įgijus vidurinį išsilavinimą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo inžinerijos ir inžinerinių profesijų studijų krypties programas.
Automobilių elektros įrengimų remontininko mokymo programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Automobilių elektros įrengimų remontininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti automobilių elektros įrengimų remontininku.
Asmuo, įgijęs automobilių elektros įrengimų remontininko kvalifikaciją, turi:
- gebėti braižyti ir skaityti brėžinius bei schemas, atlikti šaltkalvio darbus, valdyti technologinę automobilių remonto įrangą, atlikti reglamentinius automobilių techninės priežiūros darbus, ardyti ir surinkti automobilių mechanizmus ir sistemas, įvertinti automobilio mechanizmų ir sistemų techninę būklę pagal išorinius požymius ir naudojantis techninėmis matavimo priemonėmis, atlikti automobilio elektros įrenginių diagnostiką ir techninės priežiūros darbus, nustatyti ir šalinti automobilio detalių, mazgų ir automobilio elektros įrenginių gedimus, išardyti ir surinkti automobilio elektros įrenginius, montuoti automobilių dujinės maitinimo įrangos elektrinę dalį;
- žinoti remontuojamų ir surenkamų mazgų konstrukciją, elektros matavimo prietaisų paskirtį ir veikimo principus, automobilio mazgų konstrukciją ir paskirtį, bendrą automobilio sandarą ir veikimą, automobilio elektroninių mazgų, blokų tikrinimo metodus, kontrolinių automobilio diagnostikos priemonių naudojimą, saugaus darbo reikalavimus;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, mandagiai bendrauti su klientais, domėtis automobiliais, būti pastabiu, kruopščiu, tvarkingu ir sąžiningu.
Automobilių elektros įrengimų remontininko kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal automobilių elektros įrengimų remontininko mokymo programą.
Norintiems siekti automobilių elektros įrengimų remontininko kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti automobilių elektros įrengimų remontininku nėra pripažįstami.
Įgiję automobilių elektros įrengimų remontininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti automobilių elektros įrengimų remontininkais remonto dirbtuvėse, privačiuose automobilių garažuose, pradėti savo verslą.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Alytaus profesinio rengimo centras Alytus Putinų g. 40
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju