Mokymo programos
Kino dramaturgija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612W43002
Kodas pagal ISCED: 51121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti kino dramaturgus bakalaurus - kino meno žinovus, gebančius analizuoti ir kritiškai vertinti kino meno ir kino kultūros reiškinius, profesionaliai rašyti įvairių žanrų kino, TV, reklamos scenarijus.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją konkursines sąlygas.
Būsimieji kino dramaturgai studijuoja 29 studijų dalykus: kino dramaturgiją (paskaitos/pratybos), dramaturgijos teoriją, kino scenarijaus analizę, scenarijaus pristatymo pagrindus, reklamos scenarijų, kino istoriją, kino ir TV režisūros pagrindus ir kt.
Numatyta profesijos praktika: dramaturgo komunikacijos su režisieriumi praktika (1 semestras), dramaturgo praktika kine, TV, reklamoje (1 semestras).
Studijų programa baigiama baigiamuoju kūrybiniu projektu. Baigusiajam suteikiamas audiovizualinio meno bakalauro laipsnis.
Baigus kino dramaturgijos studijų programą, studijas galima tęsti audiovizualinio meno ir humanitarinių mokslų magistrantūrose.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Kino dramaturgo kvalifikacija reikalinga norint dirbti pagrindinių kino dramaturgo kompetencijų reikalaujantį darbą.
Asmuo, įgijęs kino dramaturgo kvalifikaciją, turi:
- gebėti generuoti kūrybines idėjas ir jas profesionaliai įgyvendinti, suvokti aktualias kino ir kitų audiovizualinio meno sričių problemas bendrame kultūros, meno, visuomenės raiškos kontekste, pažinti ir vertinti nacionalinio ir pasaulio kino ir kitų audiovizualinio meno sričių raidos procesus ir tendencijas;
- žinoti kino istorijos, teorijos bei šiuolaikinio kino proceso tendencijas;
- mokėti sklandžiai, taisyklingai rašyti ir analizuoti scenarijų, mokėti generuoti kūrybines idėjas ir ieškoti jų įgyvendinimo galimybių.
Kino dramaturgo kvalifikaciją galima įgyti Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, vienintelėje Lietuvos aukštojoje mokykloje, vykdančioje studijas pagal kino dramaturgijos studijų programą.
Norintiems siekti kino dramaturgo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti kino dramaturgo kompetencijos reikalaujantį darbą nėra pripažįstami.
Įgiję kino dramaturgo kvalifikaciją asmenys gali dirbti kino studijose (rašyti meninių filmų, dokumentikos, animacijos scenarijus), televizijoje (rašyti TV vaidybinių ir dokumentinių filmų, įvairių laidų scenarijus), radijuje (rašyti radijo laidų scenarijus, radijo teatro dramaturgiją), reklamos agentūrose (rašyti reklaminių, muzikinių klipų, socialinės reklamos scenarijus), įvairiose multimedijos srityse, autoriniuose projektuose (scenaristai), komercinėse struktūrose, susijusiose su menine veikla.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju