Mokymo programos
Miestų planavimas ir inžinerija
Valstybinis kodas: 621H27001
Kodas pagal ISCED: 51258
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji miestų planavimo ir inžinerijos magistrantūros studijų programa skirta rengti specialistus, išmanančius miestų planinę ir inžinerinę struktūrą, planavimą ir projektavimą; gebančius rengti bendruosius ir specialiuosius (susisiekimo ir inžinerinius) miestų planus, mokančius įvertinti transporto poveikį aplinkai ir taikyti priemones jam mažinti; atvaizduoti miestą GIS priemonėmis; kurti tematinius skaitmeninius žemėlapius; gebančius užsienio miestų planavimo ir technologijos mokslų naujoves taikyti praktinėje veikloje, vadovauti kolektyvinei veiklai; siekiančius išlaikyti profesinę kompetenciją ir mokslinius įgūdžius per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.
Stojantysis turi atitikti priėmimo į universitetą sąlygas.
Būsimieji urbanistinės inžinerijos magistrai studijuoja gilinamojo pobūdžio dalykus: miestų planavimo teoriją ir metodologiją, miestų infrastruktūrą, planavimo reglamentavimą, miestų darnią plėtrą, miestų ekologiją, GIS taikymą planavimui ir modeliavimui bei taikomojo pobūdžio dalykus: mokslinius tyrimus ir inovacijas, miestų inžinerines informacines sistemas, socialinį ir ekonominį planavimą ir kt. Iš viso mokomasi 17 dalykų.
Miestų planavimo ir inžinerijos magistrantūros studijų programoje specializacijų nėra.
Studijų programa baigiama magistro darbu. Baigusiam asmeniui suteikiamas urbanistinės inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus miestų planavimo ir inžinerijos studijų programą studijas galima tęsti pagal technologijos mokslų krypties doktorantūros studijų programas.
Miestų planavimo ir inžinerijos studijų programą gali studijuoti asmenys, turintys statybos inžinerijos, architektūros ir kraštotvarkos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantys tapti urbanistinės inžinerijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Urbanistinės inžinerijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti statybos ir urbanistikos inžinieriaus darbą.
Asmuo, įgijęs urbanistinės inžinerijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti ir vertinti miestų, regionų ir urbanistikos inžinerijos problemas ir jų priežastis, taikyti informacines technologijas, šiuolaikinius tyrimų, informacijos kaupimo, apdorojimo ir analizės metodus, planuoti ir projektuoti miestų ir kitų teritorijų susisiekimo, inžinerinių tinklų sistemas, viešąsias erdves, būsto plėtrą, pagal kompetenciją rengti bendruosius, specialiuosius ir detaliuosius planus, rengti analitines studijas, investicinius ir kitus projektus, dirbti įvairių sričių specialistų grupėse vadovais, analitikais, organizuoti urbanistinių sprendinių pasekmių vertinimo studijas, atlikti mokslo tiriamuosius darbus, reikalingus naujoms miesto teritorijoms planuoti; gebėti gerai dirbti ir vadovauti kolektyvinei veiklai, išlaikyti profesinę kompetenciją ir mokslinius įgūdžius per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi;
- žinoti miestų planavimo ir inžinerijos mokslo krypties tendencijas, problemas ir jų sprendimo metodus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai dirbti, planuoti, organizuoti ir vertinti savo ir kitų darbą, konstruktyviai bendrauti su kitų sričių specialistais ir vartotojais, domėtis technologijos mokslų naujovėmis, taikyti jas praktikoje.
Urbanistinės inžinerijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, kuriuose vyksta studijos pagal urbanistinės inžinerijos studijų programą. Miestų planavimo ir inžinerijos studijų programą gali studijuoti asmenys, turintys statybos inžinerijos, architektūros ir kraštotvarkos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantys tapti urbanistinės inžinerijos magistrais.
Neformaliuoju ar saviugdos būdu įgyti gebėjimai dirbti urbanistikos inžinieriumi nepripažįstami.
Įgiję urbanistinės inžinerijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti įvairiose valstybės ir savivaldybių institucijose, tarnybose, planavimo, projektavimo ir konsultavimo įmonėse, rangos įmonėse, mokslo institucijose, savarankiškai (konsultantu, ekspertu savo įmonėje).
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilnius Saulėtekio al. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju