Mokymo programos
Ankstyvasis anglų kalbos mokymas
Valstybinis kodas: 631X13004
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Ankstyvojo anglų kalbos mokymo programa skirta rengti anglų kalbos mokytojus, gebančius dėstyti anglų kalbą pradinio ugdymo pakopoje. Stojantieji privalo turėti bakalauro laipsnį ir pradinio ugdymo specialybę bei vykdyti priėmimo į Vilniaus pedagoginį universitetą konkursines sąlygas. Būsimieji anglų kalbos mokytojai studijuoja anglų kalbos leksiką, gramatiką, fonetiką, šalityrą, ankstyvojo anglų kalbos mokymo didaktiką, vaikų literatūrą anglų kalba. Į studijų programą įtraukti ir alternatyviai pasirenkamieji dalykai.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Įvykdžiusiam programą suteikiama mokytojo kvalifikacija. Baigus šią studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių ir socialinių sričių magistrantūros studijų programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti anglų kalbos mokytoju pradinio ugdymo pakopoje. .
Asmuo, įgijęs mokytojo kvalifikaciją, turi:
-gebėti mokyti anglų kalbos pradinių klasių mokinius, ugdyti vaikų komunikacines kalbines kompetencijas, taikyti naujus užsienio kalbos dėstymo metodus, modernias ugdymo technologijas, kurti ir realizuoti originalias ugdymo strategijas, reflektuoti savo veiklą, vykdyti tiriamąjį darbą.
-žinoti šiuolaikinę anglų kalbos sistemą, įvairius mokymo(si) principus, kryptis ir metodus.
-žinoti pagrindinius švietimo dokumentus, ugdymo teorijas ankstyvojo anglų kalbos mokymo klausimais, bendravimo psichologijos pagrindus.
-mokėti dirbti kompetentingai, atsakingai, savarankiškai ir profesionaliai organizuoti savo darbą. Mokėti dirbti su ankstyvojo amžiaus vaikais, jų tėvais.
Mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos edukologijos universitetas Vilnius Studentų g. 39
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju