Mokymo programos
SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa
Valstybinis kodas: 262084018
Kodas pagal ISCED: 23384
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Transporto paslaugos
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 14 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programa skirta parengti SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojus (traktorininkus), gebančius savarankiškai ir kvalifikuotai dirbti su savaeigėmis kelių tiesimo, statybos darbų bei žemės statinių priežiūros mašinomis, laikantis nustatytų technologinių reikalavimų. Būsimieji SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojai (traktorininkai) teorinių užsiėmimų metu mokomi dirvožemio žinių pagrindų, kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo žinių pagrindų, mašinų eksploatacijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos, pavojingų krovinių vežimo. Taip pat gali pasirinkti vieną iš šių modulių: žemės kasimo ir transportavimo mašinos, dangų įrengimo ir remonto mašinos, kelių ir aikščių priežiūros mašinos. Kiekviename modulyje mokoma keturių dalykų: bendros žinios apie žemės statinius medžiagos, naudojamos žemės statinių įrengimui, žemės kasimo ir transportavimo, dangų įrengimo, priežiūros mašinų įranga ir jų techninė priežiūra, žemės statinių savaeigėmis mašinomis. Praktinis mokymas vyksta dviem etapais: pirmasis etapas - mokymo įstaigoje, kurio trukmė - 0,2 savaitės; antrasis etapas - įmonėse, kurio trukmė - 1 savaitė. Visa praktinio mokymo trukmė - 1,2 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami mašinų priežiūros, valdymo ir kiti gebėjimai. Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) kvalifikacija. Baigus SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal pagrindinio profesinio mokymo transporto paslaugų srities, transporto paslaugų posričio ar, įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštojo mokslo transporto inžinerijos studijų krypties programas. SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 17 metų.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) kvalifikacija reikalinga norint dirbti SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotoju (traktorininku). Asmuo, įgijęs SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) kvalifikaciją, turi: gebėti pasirinkti darbui tinkamos konstrukcijos ir našumo mašinas, valdyti, kontroliuoti traktorių, savaeigių kelių tiesimo, statybos darbų bei žemės statinių priežiūros mašinų darbą, teisingai parinkti eksploatacines medžiagas ir jas keisti, saugiai važiuoti keliais, teisingai įvertinti atsiradusias kliūtis, paruošti mašinas transportavimui ir saugojimui, nustatyti savaeigių mašinų gedimus, jų priežastis ir šalinti; žinoti traktorių, žemės kasimo ir transportavimo, dangų įrengimo, kelių, aikščių priežiūros mašinų klasifikaciją, paskirtį, konstrukcijas ir veikimą, žemės statinių, dangų rūšis, konstrukcinius elementus, gruntus, asfaltbetonio ir betono mišinius bei kitas medžiagas, naudojamas žemės statiniams, dangų įrengimui, jų klasifikaciją ir savybes, reikalavimus keliams, iškasoms ir aikštėms, žemės kasimo, dangų įrengimo, kelių, aikščių priežiūros technologinius reikalavimus, pasitaikančius mašinų gedimus, jų priežastis ir šalinimo būdus bei reikalavimus priežiūrai, saugos darbe ir aplinkosaugos reikalavimus;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, turėti gerą regėjimą ir greitą reakciją, būti pastabiu, kruopščiu, tvarkingu ir sąžiningu. SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos ar pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programą. Norintiems siekti SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą.
Asmenims, pageidaujantiems mokytis, tačiau neturintiems pagrindinio išsilavinimo sudaroma mokymo įstaigos komisija, kuri įvertina mokinio pasirengimą ir gebėjimus mokytis pagal šią programą. Įgiję SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) kvalifikaciją asmenys gali dirbti SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) darbą kelių tiesimo ir priežiūros, komunalinio ūkio, civilinės ir pramoninės statybos įmonėse.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Panevėžio profesinio rengimo centras Panevėžys Staniūnų g. 68
Kelmės profesinio rengimo centras Kelmės r. J. Janonio g. 11
Marijampolės profesinio rengimo centras Marijampolė Kauno g. 117
Kėdainių profesinio rengimo centras Kėdainių r. Šėtos g. 105
Žemaitijos kolegija Rietavas L. Ivinskio g. 5
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras Vilnius Jeruzalės g. 53
Bukiškių žemės ūkio mokykla Vilniaus r. Mokyklos g. 1, Bukiškio k., Avižienių sen.
Zarasų žemės ūkio mokykla Zarasų r. Dimitriškių k., Zarasų sen.
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju