Mokymo programos
Elektros įrenginių elektromechaniko mokymo programa
Valstybinis kodas: 330052204
Kodas pagal ISCED: 31352
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programa skirta rengti elektros įrenginių montuotojus, gebančius aptarnauti, surinkti, reguliuoti, montuoti ir remontuoti elektromechaninius ir elektroninius įrenginius ir įtaisus, atlikti šaltkalvystės ir elektros montavimo darbus, naudojant elektros matavimo prietaisus, nagrinėti vidutinio sudėtingumo elektrines schemas, tiesti ir eksploatuoti elektros tiekimo oro ir kabelines linijas.
Siekiant šių tikslų būsimieji elektros įrengimų montuotojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi elektros įrenginių (žemos ir aukštos įtampos skirstomųjų įrenginių, surenkamųjų ir komplektinių skirstomųjų įrenginių, elektros tiekimo oro ir kabelinių linijų) ypatumų ir jų priežiūros bei remonto technologijų, , elektrotechnikos ir elektronikos, žaliavų asortimento, braižybos, elektrinių matavimų, bendrosios šaltkalvystės, pagrindinių elektros įrenginių, relinės apsaugos ir automatikos, eksploatacijos ir remonto, elektrosaugos ir darbų saugos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų, dorinio ugdymo, valstybinės kalbos kultūros, menų ir meninės raiškos, estetikos, kūno kultūros, civilinės saugos ir kt.
Praktinis mokymas vyksta mokyklų dirbtuvėse, elektrinėse, elektros pastotėse, elektros energiją tiekiančiose įmonėse bei kitose įmonėse turinčiose elektros ūkį. Praktinio mokymo trukmė – 45 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami elektros įrenginių priežiūros bei remonto, elektrinių matavimų, bendrosios šaltkalvystės ir kt. gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama elektros įrenginių montuotojo kvalifikacija ir vidurinis išsilavinimas.
Baigus elektros įrenginių montuotojo mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo inžinerijos ir inžinerinių profesijų studijų krypties programas.
Elektros įrenginių montuotojo mokymo programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Elektros įrenginių elektromechaniko kvalifikacija reikalinga norint dirbti elektros įrenginių elektromechaniku.
Asmuo, įgijęs elektros įrenginių elektromechaniko kvalifikaciją, turi:
- gebėti skaityti elektros schemas, matuoti elektrinius ir neelektrinius dydžius, montuoti ir eksploatuoti apšvietimo, jėgos, aukštosios įtampos skirstomuosius ir transformatorių pastočių įrenginius, elektros pavaras, elektros tiekimo oro linijas, montuoti kabelines linijas, eksploatuoti apsaugos ir automatikos įrenginius, elektronikos įrenginius, atlikti pagrindines šaltkalvio operacijas, naudotis informacinėmis technologijomis,
- žinoti elektroninių įrenginių konstrukcijas, saugos darbe ir elektrosaugos reikalavimus
mokėti dirbti kruopščiai, atidžiai organizuoti darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais
Elektros įrenginių elektromechaniko kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal elektros įrenginių elektromechaniko mokymo programą.
Norintiems siekti elektros įrenginių elektromechaniko kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą.
Įgiję elektros įrenginių elektromechaniko kvalifikaciją asmenys gali dirbti elektros įrenginių elektromechanikais elektrinėse, elektros pastotėse, elektros energiją tiekiančiose įmonėse bei kitose įmonėse turinčiose elektros ūkį.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno technikos kolegija Kaunas Tvirtovės al. 35
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju