Mokymo programos
Elektros įrengimų montuotojo mokymo programa
Valstybinis kodas: 330052212
Kodas pagal ISCED: 31352
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programa skirta rengti elektros įrenginių montuotojus, gebančius aptarnauti, surinkti, reguliuoti, montuoti ir remontuoti elektromechaninius ir elektroninius įrenginius ir įtaisus, atlikti šaltkalvystės ir elektros montavimo darbus, naudojant elektros matavimo prietaisus, nagrinėti vidutinio sudėtingumo elektrines schemas, tiesti ir eksploatuoti elektros tiekimo oro ir kabelines linijas.
Siekiant šių tikslų būsimieji elektros įrengimų montuotojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi elektros įrenginių (žemos ir aukštos įtampos skirstomųjų įrenginių, surenkamųjų ir komplektinių skirstomųjų įrenginių, elektros tiekimo oro ir kabelinių linijų) ypatumų ir jų priežiūros bei remonto technologijų, , elektrotechnikos ir elektronikos, žaliavų asortimento, braižybos, elektrinių matavimų, bendrosios šaltkalvystės, pagrindinių elektros įrenginių, relinės apsaugos ir automatikos, eksploatacijos ir remonto, elektrosaugos ir darbų saugos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų, dorinio ugdymo, valstybinės kalbos kultūros, menų ir meninės raiškos, estetikos, kūno kultūros, civilinės saugos ir kt.
Praktinis mokymas vyksta mokyklų dirbtuvėse, elektrinėse, elektros pastotėse, elektros energiją tiekiančiose įmonėse bei kitose įmonėse turinčiose elektros ūkį. Praktinio mokymo trukmė – 45 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami elektros įrenginių priežiūros bei remonto, elektrinių matavimų, bendrosios šaltkalvystės ir kt. gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama elektros įrenginių montuotojo kvalifikacija ir vidurinis išsilavinimas.
Baigus elektros įrenginių montuotojo mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo inžinerijos ir inžinerinių profesijų studijų krypties programas.
Elektros įrenginių montuotojo mokymo programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Elektros įrenginių montuotojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti elektros įrenginių montuotoju.
Asmuo, įgijęs elektros įrenginių montuotojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti skaityti elektros schemas, matuoti elektrinius ir neelektrinius dydžius, montuoti ir eksploatuoti apšvietimo įrenginius, jėgos įrenginius, elektros pavaras, aukštosios įtampos skirstomuosius įrenginius, transformatorių pastočių įrenginius, elektros tiekimo oro linijas, montuoti kabelines linijas, eksploatuoti relinės apsaugos, automatikos ir elektronikos įrenginius, atlikti pagrindines šaltkalvio operacijas, įvertinti verslo aplinką, naudotis informacinėmis technologijomis
- žinoti saugos darbe, elektrosaugos reikalavimus, elektromechaninių ir elektroninių įrenginių konstrukcijas
- mokėti dirbti kruopščiai, atsakingai, savarankiškai organizuoti darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais
Elektros įrenginių montuotojo kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal elektros įrenginių montuotojo mokymo programą.
Norintiems siekti elektros įrenginių montuotojo kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą.
Įgiję elektros įrenginių montuotojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti elektrinėse, elektros pastotėse, elektros energiją tiekiančiose įmonėse bei kitose įmonėse turinčiose elektros ūkį
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno technikos kolegija Kaunas Tvirtovės al. 35
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju