Mokymo programos
Automobilių mechaniko mokymo programa
Valstybinis kodas: 330052502
Kodas pagal ISCED: 31352
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Anotacija arba apibūdinimas

Automobilių remontininko mokymo programa skirta rengti automobilių remontininkus, gebančius dirbti bendruosius transporto mechaniko darbus, diagnozuoti automobilių techninę būklę, atlikti automobilių techninę priežiūrą, remontuoti automobilio mechanizmus, agregatus.
Siekiant šių tikslų būsimieji automobilių remontininkai teorinių užsiėmimų metu mokomi automobilių sandaros ir remonto technologijų, variklių tipų, žaliavų asortimento, braižybos ir techninių matavimų, bendrosios šaltkalvystės, automobilių variklių, važiuoklės, kėbulo, elektros ir maitinimo sistemų, transmisijos, valdymo, kontrolės ir matavimo prietaisų, techninės priežiūros, remonto ir reguliavimo būdų, automobilių valdymą kontroliuojančių sistemų, variklių techninės priežiūros, diagnostikos, darbo su diagnostikos prietaisais ir remonto technologine įranga, kėbulo suvirinimo elektra ir dujomis, darbų saugos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų ir kitų dalykų.
Praktinis mokymas vyksta mokyklos dirbtuvėse, automobilių remonto ir priežiūros įmonėse, autoservisuose, autobusų parkuose. Praktinio mokymo trukmė – 48 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami bendrosios šaltkalvystės, variklių techninės priežiūros gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama automobilių remontininko kvalifikacija ir vidurinis išsilavinimas.
Baigus automobilių remontininko mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo inžinerijos ir inžinerinių profesijų studijų krypties programas.
Automobilių remontininko mokymo programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Automobilių mechaniko kvalifikacija reikalinga norint dirbti automobilių mechaniku.
Asmuo, įgijęs automobilių mechaniko kvalifikaciją, turi:
- gebėti braižyti ir skaityti brėžinius ir schemas, atlikti techninius matavimus, parinkti tinkamas konstrukcines ir eksploatacines medžiagas, atlikti šaltkalvio darbus, įvertinti automobilio mechanizmų ir sistemų būklę pagal išorinius požymius, atlikti reglamentinius automobilių techninės priežiūros darbus, laikantis gamintojo nurodymų ir rekomendacijų, ardyti, surinkti, reguliuoti ir derinti automobilio mechanizmus bei sistemas, aptikti gedimus, nustatyti jų priežastis ir jas pašalinti, pakeičiant arba suremontuojant detales;
- žinoti saugaus darbo reikalavimus, automobilio bei jo mechanizmų ir agregatų konstrukciją, dujinio ir elektrinio suvirinimo įrengimų konstrukciją, darbo su diagnostikos prietaisais ir remonto technologine įranga, suvirinimo elektra ir dujomis įranga reikalavimus, pagrindinius ekonomikos ir darbo teisės pagrindus;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, mokėti bent vieną užsienio kalbą, mandagiai bendrauti su klientais, domėtis automobiliais, būti pastabiu, kruopščiu, tvarkingu ir sąžiningu.
Automobilių mechaniko kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal automobilių mechaniko mokymo programą.
Norintiems siekti automobilių mechaniko kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą.
Įgiję automobilių mechaniko kvalifikaciją asmenys gali dirbti automobilių mechanikais automobilių remonto dirbtuvėse, kurti privačią verslo įmonę.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno technikos kolegija Kaunas Tvirtovės al. 35
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju