Mokymo programos
Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo mokymo programa
Valstybinis kodas: 260052202
Kodas pagal ISCED: 23352
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programa skirta rengti specialistus, sugebančius saugiai ir patikimai išmatuoti veikiančių elektros įrenginių įžeminimo ir izoliacijos varžas.
Siekiant šių tikslų būsimieji izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių, elektros įrenginių įžeminimo ir instaliavimo taisyklių, izoliacijos ir įžeminimo varžų matavimo prietaisų technologijos, elektros įrenginių izoliacijos ir įžeminimo varžų bandymo normų žinių pagrindų, darbuotojų saugos darbe ir sveikatos reikalavimų.
Praktinis mokymas vyksta mokomosiose elektromontavimo dirbtuvėse. Praktinio mokymo trukmė – 8 valandos. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami saugaus darbo su elektros įrenginiais, varžų matavimo prietaisų naudojimo ir kt. gebėjimai.
Programa baigiama baigiamuoju egzaminu. Baigusiajam suteikiama teisė dirbti izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotoju.
Baigus izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal pagrindinio profesinio mokymo inžinerijos ir inžinerinių profesijų srities, elektros ir energijos posričio ar, įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštojo mokslo elektros inžinerijos studijų krypties programas.
Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Baigus izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo mokymo programą, kvalifikacija nesuteikiama, tačiau įgyjama teisė dirbti izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotoju.
Asmuo, įgijęs kompetenciją dirbti izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotoju, turi:
gebėti išmatuoti įžeminimo ir izoliacijos varžas, nustatyti izoliacijos pažeidimus, įvertinti išmatuotus rezultatus vadovaujantis normomis ir pateikti išvadas, naudotis matavimo prietaisais, įrengimais ir aparatūra, pildyti reikalingus dokumentus, vykdyti saugos reikalavimus eksploatuojant elektros įrenginius, suprasti elektrinių matavimų fizikinę esmę, darbų apimtį ir turinį, naudotis instaliacijos, skirstomųjų tinklų, matuojamų įrengimų elektros schemomis, suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiam;žinoti apsaugos nuo elektros būdus bei organizacines ir technines priemones, elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus, elektros matavimų fizikinę esmę, darbų apimtį ir turinį, elektros įrenginių bandymo normas ir apimtis;mokėti atsakingai, dėmesingai, kruopščiai dirbti.
Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo mokymo programa vykdoma darbo rinkos profesinio mokymo įstaigose.
Norintiems tapti izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotoju reikia turėti pagrindinį išsilavinimą ir vidutinės kategorijos elektrosaugos kvalifikaciją.
Baigę izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo mokymo programą, asmenys gali dirbti pramonės įmonėse, organizacijose, elektros tinkluose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno technikos kolegija Kaunas Tvirtovės al. 35
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju