Mokymo programos
Zoologija
Valstybinis kodas: 621C30001
Kodas pagal ISCED: 51242
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistratūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos zoologijos specialistus, gebančius nuolat studijuoti naujausią mokslinę ir techninę literatūrą ir naudotis kitais šiuolaikiniais informacijos šaltiniai, suprasti ir mokėti moksliškai, teoriškai ir praktiškai ištirti, išanalizuoti ir paaiškinti įvairius klausimus, problemas susijusias su gyvūnija, gebančius taikyti naujausius šiuolaikinius mokslinio tyrimo metodus, tirti ir išsamiai analizuoti gyvūnų morfologines, fiziologines, sistematikos, filogenijos ir kitas ypatybes, atlikti darbus, reikalaujančius išsamių zoologijos žinių, mokančius dirbti su laboratoriniais gyvūnais pagal Europos Sąjungos normatyvus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji biologijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: gyvūnų ekologiją, taikomąją zoologiją, zoologinę sistematiką, parazitologiją, šiltakraujų gyvūnų biologiją ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas biologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus zoologijos studijų programą, studijas galima tęsti biomedicinos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Zoologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems biomedicinos mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti biologijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Biologijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti zoologijos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs biologijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti nuolat studijuoti naujausią mokslinę ir techninę literatūrą ir naudotis kitais šiuolaikiniais informacijos šaltiniai, suprasti ir mokėti moksliškai, teoriškai ir praktiškai ištirti, išanalizuoti ir paaiškinti įvairius klausimus, problemas susijusias su gyvūnija, taikyti naujausius šiuolaikinius mokslinio tyrimo ir analizės metodus, tirti ir išsamiai analizuoti gyvūnų morfologines, fiziologines, sistematikos, filogenijos ir kitas ypatybes, atlikti darbus, reikalaujančius išsamių zoologijos žinių, mokančius dirbti su laboratoriniais gyvūnais pagal Europos Sąjungos normatyvus;
- žinoti Europos Sąjungos normatyvus, zoologijos sritis, zoologijos tyrimų metodus;
- mokėti dirbti savarankiškai, atsakingai ir kruopščiai, organizuoti savo ir kolegų darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis.
Biologijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal zoologijos studijų programą.
Norintiems siekti biologijos magistro kvalifikacijos reikia turėti biomedicinos mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti zoologijos specialistu nėra pripažįstami
Įgiję biologijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti mokslinių tyrimų institutuose, aplinkos apsaugos sistemoje, taip pat gali dirbti biologijos mokytoju.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju