Mokymo programos
Matematika
Valstybinis kodas: 621G10001
Kodas pagal ISCED: 51246
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa yra gilinamoji magistrantūros studijų programa. Jos tikslas rengti aukštos kvalifikacijos matematikus, turinčius gilias matematikos žinias, savarankiško kūrybinio darbo įgūdžius, gebančius kūrybiškai mąstyti ir analizuoti, žinančius pasirinktos matematinės specializacijos naujoves, gerai besiorientuojančius kitose matematikos ir jos taikymų šakose, įsisavinusius informatikos pagrindus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Pagrindiniai studijų programos dalykai: diferencialinės lygtys, funkcinė analizė, tikimybių teorija ir matematinė statistika, Navjė-Stokso lygtys, draudos tikimybiniai modeliai, analizinė skaičių teorija, silpnasis matų konvergavimas, kraštiniai uždaviniai parabolinėms ir hiperbolinėms lygtims, matematiniai modeliai ekonomikoje, informatika.
Studijų programoje numatytos dvi specializacijos: matematinis modeliavimas ir optimizavimas ir tikimybių teorija ir matematinė statistika.
Praktikos studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiems suteikiamas kvalifikacinis matematikos magistro laipsnis.
Baigus matematikos studijų programą, studijas galima tęsti Lietuvos ir užsienio universitetų fizinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Studijų programos absolvento, matematikos magistro kvalifikacija yra reikalinga darbui įvairiose institucijose ir firmose, kurios savo veikloje naudoja matematinius metodus bei kompiuterines technologijas.
Matematikos magistras turi:
" gebėti suprasti, įrodyti matematinius teiginius, analizuoti jų loginius ryšius, sukurti determinuotą arba stochastinį matematinį modelį, jį analizuoti, interpretuoti ir daryti išvadas, naudotis kompiuterinės technikos priemonėmis ir informacinėmis technologijomis, taikyti matematiką kitose mokslo srityse, atlikti taikomuosius tyrimus;
" žinoti matematikos ir jos taikymų disciplinas, informatikos pagrindus, pasirinktos matematikos specializacijos naujoves;
" mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą.
Matematikos magistro kvalifikaciją galima įgyti Lietuvos ir užsienio universitetuose, vykdančiuose magistro studijas pagal matematikos studijų programą.
Norintiems siekti matematikos magistro kvalifikacijos, reikia turėti matematikos, informatikos, statistikos arba fizikos krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti matematiku nėra pripažįstami.
Matematikos magistrai gali dirbti mokslinį bei dėstytojo darbą mokslo ir švietimo institucijose, pramonėje, įvairiose socialinių tyrimų ir informacinėse agentūrose, valdymo institucijose, bei siekti karjeros kitose srityse, kuriose gali būti panaudotos matematikos žinios, matematinis mastymas ir kompiuterinės technologijos.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju