Mokymo programos
Matematikos ir informatikos dėstymas
Valstybinis kodas: 621G10002
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

- Magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos dėstytojus, galinčius dėstyti matematikos ir informatikos dalykus kolegijose bei gimnazijose.
- Stojantysis turi tenkinti priėmimo į antrosios pakopos studijų programą universitete konkursines sąlygas.
- Studijuojami dalykai: Matematikos didaktika, Informacinės mokymo technologijos, Kompiuterinis mokymo projektavimas, Geometrijos aksiominiai pagrindai, Statistinių duomenų analizė, Matematikos metodikos ir mokslinio darbo seminaras, Ugdymo filosofija.
- Pedagoginė praktika atliekama Vilniaus kolegijoje. Praktikos trukmė - 8 savaitės. Praktikos metu įtvirtinami ir tobulinami paskaitų planavimo, organizavimo, konspektų ir mokymo priemonių rengimo, darbo su kolegijos studentais gebėjimai.
- Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu.
- Studijas galima tęsti pedagogikos, matematikos ir informatikos krypčių doktorantūros studijų programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

- Mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti matematikos ir informatikos dalykų dėstytoju kolegijose ar mokytoju gimnazijose.
- Asmuo, įgijęs mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti orientuotis įvairiose matematikos šakose, naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir prisidėti jas tobulinant, savarankiškai kaupti ir atnaujinti savo matematikos, informatikos, jų dėstymo metodikos bei pedagogikos žinias, aiškiai dėstyti savo dalyką, parengti paskaitų konspektus ir mokymo priemones, vertinti studentų ar mokinių darbus, taikyti matematiką kitose mokslo srityse, atlikti taikomuosius tyrimus;
- žinoti matematikos ir informatikos dėstymo metodikas, pedagogikos ir psichologijos pagrindus, būtinus dėstytojo ar mokytojo darbui;
- mokėti savarankiškai ir atsakingai organizuoti savo darbą, sklandžiai reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, spręsti iškilusias problemas, būti mandagiu, tolerantišku, mokėti tvardytis.
- Mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal matematikos ir informatikos dėstymo studijų programą.
- Norintiems siekti mokytojo kvalifikacijos šioje magistrantūros programoje reikia turėti pedagogikos, matematikos, statistikos arba informatikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
- Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti matematikos ir informatikos dalykų dėstytoju ar mokytoju nėra pripažįstami.
- Įgiję mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti matematikos ir informatikos dalykų dėstytojais kolegijose bei gimnazijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju