Mokymo programos
Finansų ir draudimo matematika
Valstybinis kodas: 621G17001
Kodas pagal ISCED: 51246
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Finansų ir draudimo matematikos magistro programos pagrindiniai tikslai yra: suteikti studentams gilesnių matematikos žinių ir parengti aukščiausios kvalifikacijos finansų ir draudimo matematikos specialistus, galinčius konkuruoti ne tik Lietuvos bet ir Europos Sąjungos darbo rinkoje; išmokyti studentus savarankiškai mokytis pasirinktoje profesinėje srityje, sugebėti dirbti komandoje su kitų sričių specialistais, mokėti formuluoti ir spręsti naujus uždavinius; dalį studentų paruošti tolesnėms finansų ir draudimo matematikos studijoms doktorantūroje tiek Vilniaus universitete, tiek kituose pasaulio universitetuose; didinti mokslinių tyrimų potencialą finansų ir draudimo matematikos kryptyje.
Šią studijų programą gali rinktis
finansų ir draudimo matematikos bakalaurai, matematikos, statistikos, fizikos bakalaurai išklausę šiuos kursus: mikroekonomika ir makroekonomika (ne mažiau 4 kreditų apimties), tikimybių teorija (įskaitant atsitiktinių procesų teoriją ) ir statistika (ne mažiau 8 kreditų ), matematinės disciplinos (ne mažiau 20 kreditų), finansų ir draudimo matematikos pagrindai (ne mažiau 10 kreditų).

Studijų programa turi dvi šakas: finansų matematika ir draudos matematika. Abi šakos turi bendrus dalykus (rinktiniai analizės skyriai, tikimybių teorija ir matematinė statistika, negyvybės draudimas, laiko eilučių analizė, stochastinė analizė, gyvybės draudimas, sveikatos draudimas, finansų matematika, rizikos teorija), kuriems skirta 34 kreditai. Atskirų šakų specialiesiems dalykams skiriama 9 kreditai. Finansų matematika skirta finansinių rinkų tyrimams; draudos matematika sprendžia draudimo rinkos problemas.

Mokslinio darbo įgūdžiai formuojami moksliniuose seminaruose ir rašant magistro darbą, kuriam skirta 17 kr.
Baigus šią magistrantūros studijų programą galimos tolesnės studijos matematikos doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Baigę šią magistrantūrą absolventai galės dirbti aktuarais, finansų specialistais ar konsultantais, įvairių sričių rizikos vertintojais draudimo įmonėse, bankuose, pensijų ir investiciniuose fonduose, konsultacinėse įmonėse, valstybinėse įstaigose.
Absolventai įgyja gebėjimus praktinėje veikloje pritaikyti įgytas teorines žinias,
išsiskiria loginiu mąstymu, kūrybišku požiūriu į savo profesinę veiklą.
Finansų ir draudimo matematikos magistrantūros studijų programą gali rinktis studentai, įgiję ne žemesnį nei statistikos arba matematikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jiems prilygstantį aukštąjį išsilavinimą.
Finansų ir draudimo matematikos kvalifikacija įgyjama tik universitetuose ( kitu būdu įgytos kvalifikacijos nepripažįstamos).
Finansų ir draudimo matematikos studijų programą baigę absolventai galės tęsti studijas matematikos doktorantūroje, taip pat papildyti
matematikos tyrėjų ir dėstytojų gretas.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju