Mokymo programos
Ekonometrija
Valstybinis kodas: 621G30002
Kodas pagal ISCED: 51246
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Pagrindinis programos tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos ekonometrijos specialistus, atitinkančius Lietuvos ekonomikos poreikius, galinčius pritaikyti tarptautinio lygio ekonomikos-statistikos mokslines žinias reikalingas institucijoms, verslui ir pramonei didinti tarptautinį konkurencingumą; kokybiškai ir kiekybiškai padidinti žmogiškuosius išteklius ekonomikos bei statistikos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros sferoje.

Studijų programą gali studijuoti bakalaurai, išklausę šiuos kursus: mikroekonomika ir makroekonomika (ne mažiau 4 kreditų apimties); tikimybių teorija ir statistika (ne mažiau 4 kreditų arba ne mažiau 6 kreditų apimties matematinių dalykų); ekonometrijos pagrindai (ne mažiau 3 kreditų).

Visos Ekonometrijos studijų programos šakos turi bendruosius dalykus (ekonometrija,
asimptotinė statistika, mikroekonominė analizė, imčių ir imitaciniai metodai,
finansų ekonometrija, daugiamatė statistika,
makroekonomikos teorija), kuriems skiriama
28 keditai. Atskirų šakų specialiesiems dalykams skiriama 16 kreditų.
Ekonometrijos secializacija labiau plėtoja techniką, reikalingą mikro- ir makro-ekonometrinei analizei. Finansų ekonometrija didesnį dėmesį skiria matematiniams ir statistiniams metodams ir jų taikymams, finansų modeliams bei laiko eilutėms.
Matematinė ekonomika skirta ekonomikos ir finansinių rinkų matematiniam modeliavimui.
Galimas šių trijų specializacijų mišinys.

Mokslinio darbo įgūdžiai formuojami moksliniuse seminaruose, kurie skirti kiekvienam dalykui bei rašant magistrinį darbą, kurio apimtis 16 kr.
Baigus šią magistrantūros studijų programą galimos tolesnės studijos statistikos arba ekonomikos krypčių doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Ekonometrijos magistrantūros studijų programą baigę absolventai galės dirbti ekonominės politikos formavimo institucijose (planavimo skyriuose, vyriausybinėse institucijose, konsultacinėse firmose); fiskaliniame sektoriuje (pensijų fonduose, biržose, draudimo kompanijose, komerciniuose bankuose); įmonių analizės ir planavimo skyriuose; mokslinių tyrimų centruose (ekonomikos bei kitų socialinių mokslų krypčių, statistikos ir matematikos krypčių).
Ekonometrijos magistrantūros studijų programos absolventai gali savarankiškai vertinti ir testuoti ekonominių kintamųjų sąryšius; praktiškai pritaikyti pagrindinius ekonometrijos principus, analizuojant realius ekonominius duomenis bei prognozuojant ekonominius rodiklius; tirti finansinių rinkų dinamiką; kurti ir palaikyti makroekonominius modelius; vertinti finansinę riziką; laisvai naudotis ekonometrine kompiuterine įranga; dirbti su ekonominių duomenų bazėmis.
Ekonometrijos programos absolventai naudoja šiuolaikinius statistikos metodus, ekonometriją, šiuolaikinę ekonomikos teoriją.

Ekonometrijos magistrantūros studijų programą gali rinktis studentai, įgiję ne žemesnį nei statistikos arba matematikos arba ekonomikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jiems prilygstantį aukštąjį išsilavinimą.

Ekonometrijos magistro kvalifikaciją galima įgyti tik universitetuose (kitu būdu įgytos kvalifikacijos nepripažįstamos).
Ekonometrijos studijų programą baigę absolventai galės tęsti studijas statistikos arba ekonomikos doktorantūroje, taip pat papildyti ekonomikos tyrėjų ir dėstytojų gretas.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju