Mokymo programos
Biofizika
Valstybinis kodas: 621C72001
Kodas pagal ISCED: 51242
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji studijų programa skirta rengti biofizikos specialistus, gebančius darniai įsilieti į multidisciplininius mokslinius, gamybinius kolektyvus ir praktiškai dalyvauti aukštųjų technologijų gamybiniame procese bei versle, administruoti verslo ir gamybos procesus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji biofizikos specialistai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: biofotoniką, biotransportą, valdymo procesų biofiziką, biofizikines nanotehnologijas, ląstelės biofiziką, cheminę fiziką ir kt.
Vykdoma mokslinė tiriamoji praktika. Praktinių studijų trukmė – 320 val. Jų metu įtvirtinami r tobulinami eksperimentų atlikimo, rezultatų aprašymo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas biofizikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus biofizikos magistro studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Biofizikos studijų programa skirta asmenims, turintiems fizikos bakalauro laipsnį ir siekiantiems tapti aukštos kvalifikacijos biofizikos specialistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Biofizikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti aukštos kvalifikacijos biofizikos specialisto.
Asmuo, įgijęs biofizikos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti realizuoti praktinius įgūdžius bei pasitelkti naujausias žinias fizinių ir biomedicinos mokslų sandūroje spręsdamas mokslines, gamybines bei technologines problemas, atlikti mokslinius eksperimentus, pasitelkdamas modernią tyrimų įrangą bei aparatūrą, analizuoti ir apibendrinti gaunamus rezultatus, įvertinti jų praktinį reikšmingumą, bei taikymo galimybes aukštųjų biotechnologijų gamybos, verslo, aplinkosaugos, sveikatos priežiūros srityse;
- žinoti naujausias biofizikines technologijas, metodiką ir metodus;
- mokėti dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai, organizuoti ir kontroliuoti savo bei komandos darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir įvairiais partneriais bei klientais.
Biofizikos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal biofizikos studijų programą.
Norintiems siekti biofizikos magistro kvalifikacijos reikia turėti fizikos ar biofizikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti biofizikos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję biofizikos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti valstybinėse eksperimentinėse, kontrolės ir valdymo institucijose, sveikatos apsaugos sistemoje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju