Mokymo programos
Aplinkos ir cheminė fizika
Valstybinis kodas: 621F30001
Kodas pagal ISCED: 51244
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji studijų programa skirta rengti aplinkos ir cheminės fizikos magistrus, gebančius teorines ir praktines žinias panaudoti įsijungimui į tarptautinį bendradarbiavimą bei kelti ir efektyviau spręsti aplinkosaugines problemas Lietuvoje.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji aplinkos ir cheminės fizikos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: aplinkos fiziką, branduolinių incidentų analizę, fizikinę kinetiką, branduolinių reaktorių fiziką, cheminę fiziką, magnetinių rezonansų spektrometriją, liuminescenciją, radiacinę ekologiją, kinetinę spektrometriją ir kitus dalykus.
Praktinės studijos trunka 5 savaites ir vyksta mokslinėje institucijoje.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas fizikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus aplinkos ir cheminės fizikos magistro studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Aplinkos ir cheminės fizikos studijų programa skirta asmenims, turintiems fizikos bakalauro laipsnį ir siekiantiems tapti aukštos kvalifikacijos aplinkos ir cheminės fizikos specialistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Fizikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti aukštos kvalifikacijos aplinkos ir cheminės fizikos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs fizikos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus aplinkosaugos bei molekulinės medžiagotyros srityje, kaupti ir analizuoti mokslo žinias aplinkos ir cheminės fizikos šiuolaikinio mokslo bei praktikos pasiekimų bazėje, priimti savarankiškus sprendimus, gerai naudotis informacinėmis technologijomis, tiksliai reikšti ir apginti savo nuomonę;
- žinoti aplinkos fiziką, branduolių rektorių fiziką, branduolinių incidentų analizės metodus, mokslinių tyrimų atlikimo, rezultatų apdorojimo ir interpretavimo metodus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku.
Fizikos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal aplinkos ir cheminės fizikos studijų programą.
Norintiems siekti fizikos magistro kvalifikacijos reikia turėti fizikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti aplinkos ir cheminės fizikos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję fizikos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti aplinkosaugos bei molekulinės medžiagotyros srityje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju