Mokymo programos
Lazerinė fizika ir optinės technologijos
Valstybinis kodas: 621F30002
Kodas pagal ISCED: 51244
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji studijų programa skirta rengti lazerinės fizikos ir optinės technologijos specialistus gebančius analizuoti mokslines, technologines ir gamybines problemas, išskirti ir suformuoti tų problemų esminius aspektus, įvertinti ir atrinkti sprendimo būdus ir daryti apibendrinančias išvadas.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji lazerinės fizikos ir optinės technologijos specialistai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: kietojo kūno lazerius, netiesinę optiką, kinetinę ir lazerinę spektroskopiją, ultratrumpųjų impulsų optiką, lazerinę technologiją, optinius informacijos apdorojimo metodus, šviesolaidžių optiką, optinį ryšį ir kitus dalykus.
Atliekama mokslinė tiriamoji praktika. Praktinių studijų trukmė – 320 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami mokslinės analizės atlikimo, informacinių technologijų naudojimo gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas fizikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus lazerinės fizikos ir optinės technologijos magistro studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Lazerinės fizikos ir optinės technologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems fizikos bakalauro laipsnį ir siekiantiems tapti aukštos kvalifikacijos lazerinės fizikos ir optinės technologijos specialistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Fizikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti aukštos kvalifikacijos lazerinės fizikos ir optinės technologijos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs fizikos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti naudotis šiuolaikinėmis mokslinėmis koncepcijomis ir teoriniais modeliais, moderniais modeliavimo ir skaičiavimo metodais, atlikti kryptingus eksperimentus ir analizuoti bei apibendrinti jų rezultatus, atlikti eksperimentus, naudojant šiuolaikines technologijas bei techninę įrangą, suvokti mokslo ir gamybos ryšį;
- žinoti naujausias mokslo ir technologijų plėtros problemas, kietojo kūno lazerius, netiesinę optiką, moderniosios optikos pagrindus, optinį ryšį, eksperimentų atlikimo metodus, rezultatų interpretavimo būdus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku.
Fizikos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal lazerinės fizikos ir optinės technologijos studijų programą.
Norintiems siekti fizikos magistro kvalifikacijos reikia turėti fizikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti lazerinės fizikos ir optinės technologijos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję fizikos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti aukštųjų technologijų įmonėse bei techninio aptarnavimo sferoje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju