Mokymo programos
Lyginamoji politika
Valstybinis kodas: 621L26001
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos lyginamosios politikos specialistus, suprantančius šiuolaikinio politinio gyvenimo realijas, gebančius moksliškai analizuoti ir kritiškai vertinti šiuolaikines politikos tendencijas ir reiškinius, lyginti ir vertinti moderniosios demokratijos institucijas ir jų funkcionavimą įtakojančius veiksnius skirtingose pasaulio valstybėse, analizuoti, lyginti ir vertinti Lietuvos ir kitų pasaulio valstybių politines sistemas.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji politikos mokslų magistrai (įstojusieji nuo 2010 m. - lyginamosios politikos magistrai) studijuoja gilinamojo lygio dalykus: Politikos tyrimo metodus, Šiuolaikinę politikos sampratą, Politiką ir popkultūrą, Valstybę ir pilietinę visuomenę, Socialinių revoliucijų ir judėjimų teorijas, Politinių režimų kaitą, Globalizaciją ir demokratiją, Parlamentarizmą Lietuvoje, Politinių procesų juridizaciją, Lošimų teorijas, Šiuolaikinę lyginamąją sociologiją.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas politikos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis (įstojusiems nuo 2010 m. - lyginamosios politikos magistro kvalifikacinis laipsnis).
Baigus Lyginamosios politikos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Lyginamosios politikos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti politikos mokslų magistrais (įstojus nuo 2010 m. - lyginamosios politikos mokslų magistrais).
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Politikos mokslų magistro kvalifikacija (įstojus nuo 2010 m.- lyginamosios politikos magistro kvalifikacija) reikalinga norint dirbti lyginamosios politikos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs politikos mokslų magistro kvalifikaciją (įstojus nuo 2010 m.- lyginamosios politikos magistro kvalifikaciją), turi:
- gebėti moksliškai analizuoti ir kritiškai vertinti šiuolaikines politikos tendencijas ir reiškinius, lyginti ir vertinti moderniosios demokratijos institucijas ir jų funkcionavimą įtakojančius veiksnius skirtingose pasaulio valstybėse, savarankiškai atlikti politinių reiškinių analizę ir vertinimą, atitinkantį moksliniam darbui keliamus reikalavimus;
- žinoti pagrindines politikos mokslų paradigmas, politinius režimus ir jų kaitą, demokratizacijos procesus, globalizacijos tendencijas;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, analitiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti objektyviu, mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Politikos mokslų magistro kvalifikaciją (įstojus nuo 2010 m.- lyginamosios politikos magistro kvalifikaciją) galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal lyginamosios politikos studijų programą.
Norintiems siekti politikos mokslų magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti lyginamosios politikos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję politikos mokslų magistro kvalifikaciją (įstojus nuo 2010 m.- lyginamosios politikos magistro kvalifikaciją) asmenys gali dirbti vidaus ir užsienio politikos analitikais tarptautinėse, valstybinėse bei nevyriausybinėse organizacijose, tyrėjais mokslo ir akademinėse institucijose, politikos apžvalgininkais žiniasklaidos institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju