Mokymo programos
Ekologija
Valstybinis kodas: 621C18001
Kodas pagal ISCED: 51242
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistratūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos ekologijos specialistus, gebančius savarankiškai analizuoti, apibendrinti įvairias ekologijos problemas, daryti atitinkamas išvadas, parengti įvairaus lygio ekologinių ir aplinkosauginių problemų sprendimus, vykdyti mokslinius tyrimus ir analizuoti jų rezultatus, naudotis elektroninėmis informacijos paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis, žinančius naujausius ekologijos ir aplinkosaugos pasiekimus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji ekologijos ir aplinkotyros (ekologijos) magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: aplinkotvarka, cheminę ekologiją, adaptacijos teoriją, hidrosistemų ekologiją, ekosistemų evoliuciją ir kt.
Vykdoma profesinė praktika. Praktinių studijų trukmė – 160 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami darbo su laboratorine įranga, duomenų rinkimo ir analizavimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas ekologijos ir aplinkotyros magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus ekologijos studijų programą, studijas galima tęsti biomedicinos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Ekologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems ne žemesnį kaip biomedicinos bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti ekologijos ir aplinkotyros magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Ekologijos ir aplinkotyros magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti ekologijos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs ekologijos ir aplinkotyros magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti savarankiškai analizuoti ir spręsti įvairaus lygio ekologines ir aplinkosaugines problemas, atlikti mokslinius tyrimus vertinti jų rezultatus ir daryti išvadas, naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, tobulinti savo veiklą ir patirtį;
- žinoti naujausius ekologijos ir aplinkosaugos pasiekimus, ekosistemų funkcionavimo dėsningumus bei raidos pricipus, tyrimų metodologiją, aplinkosaugos problematiką ir valdymą;
- mokėti su šiuolaikinėmis informacinėmis sistemomis, valdyti aplinkotyros technologijas, organizuoti savo darbą.
Ekologijos ir aplinkotyros magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal ekologijos studijų programą.
Norintiems siekti ekologijos ir aplinkotyros magistro kvalifikacijos reikia turėti ne žemesnį kaip biomedicinos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti ekologijos specialistu nėra pripažįstami
Įgiję ekologijos ir aplinkotyros magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti švietimo, gamtosaugos/gamtotvarkos srityje, pramonėje, įvairiose su ekologinių problemų sprendimu susijusiose agentūrose, nevyriausybinėse organizacijose bei valstybinėse aplinkosaugos sektoriaus įstaigose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju