Mokymo programos
Gamybos vadyba
Valstybinis kodas: 621N25001
Kodas pagal ISCED: 51234
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos "Gamybos vadyba" tikslas rengti aukštos kvalifikacijos vadybos specialistus gamybos vadybos problemoms spręsti konkurencingoje integruotoje ekonominėje erdvėje, gebančius dirbti įvairiose verslo įmonėse ir organizacijose, įkurti savo konkurencingą verslą ir jį valdyti, prisitaikyti prie rinkos pokyčių, dirbti įvairiuose regionuose, susirasti verslo nišą.
Stojantiesiems į magistrantūros programą "Gamybos vadyba" specialieji reikalavimai nekeliami. Į magistrantūros studijas konkurso tvarka priimami aukštųjų mokyklų ekonomikos bei vadybos ir verslo administravimo krypčių bakalaurai be papildomų reikalavimų, o taip pat kitų krypčių bakalaurai, turintieji vadybos programos pagrindų dalykus (ne mažiau 20 kreditų).
Studijuojantieji studijų programą "Gamybos vadyba" įgyją šių pagrindinių dalykų žinių: "Tyrimų metodai", "Žmogiškųjų išteklių valdymas", "Įmonių plėtros strategija", "Įmonių veiklos vertinimo sistema", "Verslo politika".
Gamybos vadybos magistrantai profesinės praktikos neatlieka. Jie rengia ir gina magistro baigiamąjį darbą.
Siekdamas tapti aukščiausio lygio gamybos vadybos specialistais ir šių krypčių mokslininkais, gamybos vadybos programos absolventas gali tęsti studijas vadybos ir administravimo mokslo krypties doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Studijų programos "Gamybos vadyba" magistras gali dirbti įvairių lygių vadovaujamą darbą, valdant gamybos procesą pramonės, paslaugų ir kitose verslo įmonėse, jų asociacijose, atlikti įvairų organizacinį ir analitinį darbą valstybės valdymo institucijose, nevyriausybinėse organizacijose. Taip pat gali plėtoti verslą naujomis kryptimis, diegiant pažangias technologijas, teikiant rinkai konkurencingus produktus, aktyvinant inovacijų kūrimą ir jų diegimą, virtualizuojant verslo procesus, diegiant informacines sistemas, integruojantis į globalią rinkos erdvę.
Įgyti gebėjimai jam taip pat leidžia sėkmingai kurti bei plėtoti savo verslą ir siekti nuolatinio tobulinimosi.
Studijų programos "Gamybos vadyba" absolventas geba kritiškai įvertinti įmonės techninį ir organizacinį lygį bei diegti inovacijas; integruoti verslo vadybos priemones bei jų taikymo gerinimo idėjas, kuriant verslo strategiją, verslo operacijų strategijas, atlikti verslo situacijų empirinius tyrimus; kvalifikuotai spręsti vadybos sprendimų priėmimo klausimus, taikyti lanksčios automatizuotos gamybos metodus ir integruotos gamybos sistemas, išsiugdyti visuotinį požiūrį į šiuolaikines ir perspektyvines gamybos vadybos problemas. Absolventai privalo gebėti naudotis naujausiomis informacinių technologijų priemonėmis; komunikuoti užsienio kalba žodžiu ir raštu; savarankiškai parengti metodiką ir atlikti mokslinius bei empirinius tyrimus; gebėti veikti globaliuose gamybos tinkluose ir dalyvauti globaliose gamybos grandinėse.
Gamybos vadybos specialistai privalo įgyti naujausių tyrimų metodų, žmogiškųjų išteklių valdymo, įmonių plėtros strategijos, visuotinės kokybės vadybos, smulkaus verslo integracijos, strateginio marketingo, finansinės apskaitos, marketingo tyrimų, įmonių veiklos vertinimo sistemos, verslo technologinių sistemų, verslo globalizavimo, projektų vadybos, taikomosios vadybos informatikos, tarpkultūrinės vadybos, verslo politikos, rizikos valdymo, modernių gamybos organizavimo metodų, integracinių procesų valdymo, kokybės diagnostikos ir audito, kompiuterizuotų verslo situacijų tyrimų žinių.
Gamybos vadybos specialistai privalo turėti antrepreneriškumo savybių: intuicija, numatant tam tikras vadybinių sprendimų pasekmes arba vartotojų rinkoje tendencijas ir pan.; reakcija į kintančią verslo išorinę aplinką ir atsirandančias permainas rinkoje; pasitikėjimas savimi priimant strateginius ir taktinius vadybos sprendimus; troškimas kilti karjeros laiptais. Gamybos vadybos specialistai taip pat turi būti žingeidūs naujovėms bei pasižymėti sumanumu bendrauti su verslo partneriais ir klientais.
Į šias magistrantūros studijas konkurso tvarka priimami aukštųjų mokyklų ekonomikos bei vadybos ir verslo administravimo krypčių bakalaurai be papildomų reikalavimų, o taip pat kitų krypčių bakalaurai, turintieji vadybos programos pagrindų dalykus (ne mažiau 20 kreditų).
Baigus studijų programą "Gamybos vadyba" suteikiamą kvalifikaciją galima įgyti tik universitetuose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju