Mokymo programos
Biochemija
Valstybinis kodas: 621C73001
Kodas pagal ISCED: 51242
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijos programos tikslas:
lavinti mokslo tiriamuosius įgūdžius;
įgyti įgūdžių ir žinių, būtinų biochemikui profesionalui;
įgyti gebėjimą taikyti teorines žinias realioms biochemijos problemoms spręsti;
įgyti teorinį ir praktinį pagrindą veiklai po studijų;
lavinti bendravimo raštu ir žodžiu įgūdžius;
lavinti naudojimosi informacinėmis technologijomis įgūdžius.
Minimalus stojančiųjų išsilavinimas - biochemijos, chemijos, bioinžinerijos, biologijos studijų krypčių bakalauro laipsnis. Priėmimo konkursinis balas formuojamas iš analizinė chemijos, bendrosios chemijos, fizikinės chemijos, organinė chemijos, biochemijos, genetikos ir baigiamojo darbo gynybos pažymių.
Pagrindiniai studijų programos studijų dalykai: "Organinių reakcijų mechanizmai", "Molekulinė biologija", "Ląstelės biologija".
Studijos baigiamos magistro darbo gynimu.
Galima tęsti studijas biochemijos arba chemijos mokslo krypčių doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Absolventas gali dirbti biochemijos ir chemijos laboratorijose, su biochemija ir chemija susijusiose gamybinėse ir komercinėse įmonėse.
Ugdomos funkcinės kompetencijos:
Naudotis laboratorijų technika, ją prižiūrėti,
Gebėti atlikti sintezės ir analizės darbus su cheminiais junginiais,
Gebėti tirti objekto chemines ir fizikines savybes,
Gebėti atlikti tyrimus, eksperimentus,
Gebėti atlikti įvairius matavimus ir skaičiavimus,
Gebėti registruoti gautus matavimus,
Gebėti interpretuoti laboratorinių tyrimų duomenis,
Gebėti įvertinti laboratorinių tyrimų duomenis,
Gebėti saugiai elgtis su cheminėmis medžiagomis.
Ugdomos pažintinės kompetencijos:
Išmanyti chemijos principus, dėsnius,
Gebėti tinkamai vartoti chemijos terminologiją, nomenklatūrą, matavimo vienetus,
Taikyti žinias apie struktūrinius medžiagų tyrimo metodus,
Gebėti demonstruoti esminių faktų, sąvokų, principų ir teorijų išmanymą,
Gebėti parinkti ir pritaikyti dalyko metodiką,
Gebėti taikyti įgytas žinias ir patirtį, sprendžiant praktines (chemijos) problemas,
Išmanyti cheminės analizės principus,
Gebėti taikyti skaičiavimo ir duomenų suvedimo įgūdžius,
Išmanyti chemijos eksperimento techniką ir metodiką,
Taikyti žinias apie darbų saugą,
Išmanyti kitų reikalingų dalykų pagrindus.
Ugdomos bendrosios kompetencijos:
Gebėti įgytas žinias taikyti praktikoje,
Gebėti planuoti darbą, organizaciniai gebėjimai,
Gebėti komunikuoti raštu ir žodžiu gimtąja kalba,
Gebėti komunikuoti užsienio kalba(-omis),
Gebėti mąstyti sistemiškai ir analitiškai,
Gebėti mąstyti kritiškai,
Gebėti mąstyti kūrybiškai,
Gebėti mokytis,
Gebėti plėsti savo profesinės veiklos kompetencijas,
Gebėti veikti informacijos centre,
Gebėti prisitaikyti prie naujų situacijų,
Gebėti spręsti problemas,
Gebėti priimti sprendimus,
Gebėti dirbti komandoje,
Gebėti dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai,
Gebėti prisiimti etinę atsakomybę,
Matematinio raštingumo gebėjimai,
Informacinių technologijų naudojimo gebėjimai,
Turėti informacijos paieškos įgūdžių,
Iniciatyvumas,
Gebėti mąstyti moksliškai,
Išmanyti verslo pagrindus,
Projektų valdymo įgūdžiai,
Pareigingumas,
Gebėti dirbti tarptautinėje aplinkoje;
Gebėti vadovauti;
Novatoriškumas.
Šią kvalifikaciją galima įgyti universitete.
Minimalus stojančiųjų išsilavinimas - biochemijos, chemijos, bioinžinerijos, biologijos krypčių bakalauro laipsnis. Priėmimo konkursinis balas formuojamas iš analizinė chemijos, bendrosios chemijos, fizikinės chemijos, organinė chemijos, biochemijos, genetikos ir baigiamojo darbo gynybos pažymių.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju