Mokymo programos
Bankininkystė
Valstybinis kodas: 621L10002
Kodas pagal ISCED: 51234
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti ekonomikos magistrus, gebančius kritiškai vertinti ekonomikos bei pinigų teorijas ir tyrimo metodus, mokančius analizuoti kredito sektoriaus veiklą makrolygyje bei priimti pagrįstus sprendimus aukščiausiame valdymo lygyje.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji ekonomikos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: investicinių projektų analizę, makroekonominę analizę, tarptautinius finansus, finansų rinką, bankų vadybą, tarptautinį marketingą, strateginį valdymą ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas ekonomikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus bankininkystės magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Bankininkystės studijų programa skirta asmenims, turintiems ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnį ir siekiantiems tapti profesionaliais bankininkystės specialistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Ekonomikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti aukščiausio lygio analitiko ir vadybininko darbą.
Asmuo, įgijęs ekonomikos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti kritiškai analizuoti centrinio ir komercinių bankų bei kitų finansinių institucijų klausimus bei kurti jų sprendimo modelius, finansų institucijose planuoti verslo tarptautinės plėtros strategijas, kredito bei kitose finansų institucijose priimti vadybinius sprendimus, kritiškai vertinti teorines ir praktines naujoves ieškant tinkamiausių kredito institucijos plėtros sprendimų, ugdyti centrinio banko, komercinių ir specializuotų bankų bei kitų finansinių institucijų valdymo metodų pasirinkimo ir taikymo gebėjimus ir praktinius įgūdžius, būtinus aukštos kvalifikacijos specialistams bankininkams, galintiems dirbti analitinį bei vadovaujantį darbą šalies bei tarptautinėse kredito institucijose
- žinoti šalies globalinius pokyčius, būtinus centrinės bankininkystės ir pinigų politikos raidos pažinimui ir analizei, ekonomikos bei pinigų teorijas ir tyrimo metodus
- mokėti dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai, organizuoti ir kontroliuoti savo bei komandos darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir įvairiais partneriais bei klientais
Ekonomikos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal bankininkystėskonomikos studijų programą.
Norintiems siekti ekonomikos magistro kvalifikacijos reikia turėti ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti ekonomistu nėra pripažįstami.
Įgiję ekonomikos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti centriniuose, komerciniuose bei specializuotuose bankuose, lizingo ir investinėse bendrovėse.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju